KURSUS – ARKITEKTKONKURRENCER SOM FORRETNINGSTRATEGI

19. november gentager Arkitektforeningen deres en-dags kursus ”Arkitektkonkurrencer som forretningsstrategi”.

Siden den succesfulde afholdelse af kurset sidste år er den politiske/økonomiske/kulturelle dagsorden forandret på ny, senest med regeringens forslag til dimensionering af arkitektuddannelserne. Kurset forsøger at anvise veje og metoder til at fastholde et intakt handlerum for strategiske overvejelser og taktiske handlinger i en stadig foranderlig verden.

ARKITEKTVIRKSOMHEDER SKAL BLIVE BEDRE TIL AT FORSTÅ DERES KUNDER
Et af de implicitte krav til arkitektfaget og arkitektvirksomhederne er, at vi skal blive bedre til at forstå vores kunder. Vi er blandt andet nødt til at forstå de udbudsstrategiske bevæggrunde bag den øgede konkurrenceudsættelse… alt i mens vi venter på, at kunderne når til samme til samme erkendelse som arkitektstanden, om hvilke værdier der skabes gennem arkitektur. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi behøver at holde op med at bruge arkitektkonkurrencer som vores faglige udviklingsmotor. Men det er afgørende, at vi også anskuer konkurrenceinstitutionen som en platform til at udvikle de strategiske og taktiske kompetencer, der er nødvendige for, at vi kan differentiere os i konkurrencen mod byggeriets øvrige aktører.

KURSET FOKUSERER PÅ DET HANDLINGSORIENTEREDE
Kursets primære fokus er det handlingsorienterede arbejde med en arkitektvirksomheds tilbudsstrategi, og afsættet er konkrete erfaringer fra undervisernes egen praksis. På kurset introduceres et sæt ‘dogmeregler’, som danner baggrund for diskussioner om værdiskabelse ved brug af færrest mulige samfundsressourcer. Kurset vil også diskutere de etiske overvejelser, der kan drages af at bruge arkitektkonkurrencer som forretningsstrategi.

Kurset arrangeres af Arkitektforeningen / Arkitekternes Efteruddannelse og løber af stablen torsdag d. 19. november klokken 10 – 17.

Læs mere om kurset og tilmeld dig på Arkitektforeningens hjemmeside

Underviserne er Anders Holst Jensen, administrerende direktør, partner, JJW ARKITEKTER og Thomas Ritter, Professor, CBS.

I forbindelse med kurset har Arkitektforeningen interviewet Anders Holst Jensen.

Læs ”Arkitekter skal give modspil – ikke jamre” 

 

14/10/15

Henter Billede