Arkitektur = Materialer = CO2

VISIONSDAG #1 2022

Overskriften for årets første visionsdag hos JJW var: ”ARKITEKTUR = MATERIALER = CO2”.

Her var hele tegnestuen samlet til en eftermiddag med diskussion og vidensdeling om brug af træ som metode til at sænke miljøbelastningen fra byggeriet.

Niels Toft, der er bæredygtighedsansvarlig hos JJW og Martin Oddershede, Diplomingeniør med speciale i bygningsdesign og bæredygtigt byggeri startede eftermiddagen med at opridse, hvorfor det er så vigtigt, at vi bliver bedre til at nedbringe miljøbelastning i byggeriet – først og fremmest fordi det er en nødvendighed for at imødegå fatale klimaforandringer, men også fordi lovgivningen i de kommende år strammes til, så en stor del af de bygninger, der opføres i dag, faktisk er ulovlige om nogle år (!)

Herefter var der præsentation og diskussion af nogle af de byggemetoder og værktøjer, der skal hjælpe os til at opfylde de krav og målsætninger, der både bliver fastlagt af myndighederne, men som jo mest af alt er et krav fra den klode, som vi sammen prøver at passe på. Blandt andet blev Træbarometeret præsenteret. En ny guide til mere træbyggeri i den almene sektor, som vi sammen med Byggepartnerskabet &Os har udviklet. Guiden er opdelt i seks overskuelige trin, der spænder fra den konventionelle betonbygning til det rene træhus. På hvert trin er der konkrete anvisninger til, hvordan træ kan indgå som byggemateriale, samtidigt med at fordele, ulemper og mulige løsninger belyses.

Træbarometeret er udformet med fokus på alment boligbyggeri, men metoderne kan også sagtens kan bruges som inspiration i den private sektor!

Læs mere om Træbarometeret her, hvor du også kan finde link til den gratis udgivelse.

Til sidst præsenterede partner Ole Hornbek, partner Lars Andersen og arkitekt Christina Freudendal-Pedersen en række JJW-projekter, der på forskellig vis udnytter træ til at nedbringe CO2-belastningen, og der blev diskuteret fordele og ulemper ved forskellige tilgange som fladeelementer i træ, limtræskonstruktioner og brug af hele rummoduler.

En givende dag med diskussioner og deling af indsigter, der gerne skulle gøre os alle klogere på brug af træ i byggeriet, så vi sammen kan blive bedre til at overkomme barrierer og udfordringer – og implementere de rette løsninger i rette tid og på rette sted.

På næste Visionsdag kigger vi nærmere på renovering.

15/03/22

Henter Billede