ARKITOURS

Arkitours arrangerer TORSDAG DEN 8. MARTS 12.30 – 17.00 en tur om NYE OG ENERGIRENOVEREDE BOLIGER

Der skal ses:
NYE FAMILIEBOLIGER, ONV Arkitekter
ENERGIRENOVEREDE RÆKKEHUSE, Nova 5 Arkitekter

Og der afsluttes med:
FOREDRAG: ENERGIRENOVERING AF PLEJECENTRET FÆLLEDGÅRDEN på JJWærkstedet ved arkitekt Ole Hornbek og Arkitekt Lisbeth N. Olsen.

INTRO TIL FOREDRAG
Renovering og bæredygtighed
”Det er en myte, at bæredygtig arkitektur nødvendigvis skal være tillukket og
uskøn. Som arkitekter skal vi sikre et højt arkitektonisk niveau og de klassiske
arkitektoniske dyder; Nemlig at tænke en arkitektur, der forholder sig til sine
omgivelser på en social og æstetisk måde. At tegne og renovere bæredygtigt
ændrer ikke på det. Tværtimod,” Citat: Ole Hornbek, JJW Arkitekter.
Vi hører om arbejdet med at energirenovere de udslidte bygninger i
Fælledgården. Små lejligheder og lange mørke gange og fællesrum transformeres
til et bæredygtigt omsorgscenter, der indeholder tidsvarende boliger og
fællesarealer.
Projektet er udarbejdet efter passivhus strategi og opføres i lavenergiklasse 1.
Derudover indeholder projektet etablering af grønne tage, faskiner og opsamling
af regnvand til haveanlæg. Der arbejdes tillige med et solcelleanlæg.

 

 

09/02/12

Henter Billede