BEHOV FOR ET BÆREDYGTIGT PARADIGMESKIFT

At tænke bæredygtigt er at tænke samfundsansvarligt. Hos JJW Arkitekter mener vi, at byggebranchen har behov for en klart defineret fælles forståelse for hvad bæredygtighed er, og hvilke parametre bæredygtighed omfatter.

Det er det overordnede budskab i Ole Hornbeks, kreativ direktør og indehaver, og Jørn Kiesslingers, faglig leder af bæredygtighed, indlæg i den seneste udgave af Bygge- og Anlægsavisen.

Nedenstående er et uddrag af artiklen som kan læses i sin i den digitale udgave af Bygge- og Anlægsavisen.

Læs ”Behov for et bæredygtigt paradigmeskift”
BYGNINGER ER IKKE AFFALD, MEN EN RESSOURCE
I dag er en af de store udfordringer for byggebranchen at rette op på nogle problematiske udviklingstendenser, der fulgte i kølvandet af den stigende grad af byggeriets industrialisering. Historisk set har bygninger været vores ”ressourcebank”, og vores byer er bygget med materialer fra tidligere bebyggelser. I dag ser det anderledes ud – vores bygninger er blevet til affald. Gamle byggematerialer har tabt deres værdi. Det skyldes, at den store kompleksitet af materialesammensætninger og anvendelsen af en stor mængde farlige stoffer i byggematerialer, gør genanvendelsesprocesser tidskrævende og alt for omkostningstunge.

 

En mands affald er en anden mands guld

 

For at komme denne udvikling til livs kræver det en ændring af byggebranchens mindset. En mands guld, er en anden mands affald – vi skal tænke eksisterende bygninger og bygningsmaterialer som en bæredygtig ressource, der kan genanvendes. Den cirkulære økonomi er kommet for at blive.

Læs om Genbrugstegl og Cradle to Cradle på Katrinedals skole

DK SOM FOREGANGSLAND
Vi er langt fremme i Danmark, men der er stadigvæk meget vi endnu kan gøre. Første skridt er et paradigmeskift og en fælles forståelse hvad bæredygtighed dækker over. Et skridt på vejen er at anvende certificeringsordninger såsom DGNB, der opstiller målbare bæredygtighedskrav i forhold til det miljømæssige, sociale og økonomiske.

Læs JJW Værkstedet får DGNB-Guld

Derudover kræver det at hele branchen arbejder sammen for at udvikle nye, bæredygtige løsninger. Hos JJW Arkitekter arbejder vi blandt andet sammen med Teknologisk Institut, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB) og DTU om at udvikle nye standarder for bæredygtighed. Det er afgørende at arbejdet omsættes til praksis og er målbart, så det ikke blot bliver snak men evidensbaseret.

 

07/11/16

Henter Billede