BYGGEAFFALD SOM RESSOURCE

Sidst i juni holdt Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald åbningskonference (VGHB) åbningskonference. I den anledning holdt JJWs Mauro Lucardi oplægget ”Rådgiverens udfordringer med byggeaffaldet”. VGHB har netop publiceret et interview, hvor Lucardi slår et slag for potentialerne i den cirkulære økonomi.

En mands affald er en anden mands guld Der er stor økonomisk og arkitektonisk værdi i at genanvende materialer.  For eksempel kan man skabe fantastiske æstetiske effekter ved at genanvende træ, mursten, vinduer, interiør og meget andet i nybyggeri og renoveringsprojekter.

 

Som eksempler nævner han renoveringen og udvidelsen af Katrinedals Skole i København, hvor der blandt andet er anvendt genbrugstegl fra Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet.

TÆNK AFFALDET MED FRA START
Mauro Lucardi opfordrer branchens aktører til at implementere en ny tilgang til affaldshåndtering.

For bygherrerne gælder det om at se værdien i at benytte totaløkonomiske og livscyklusbetragtninger, når de skal renovere og bygge nyt, for de får bedre og mere langtidssikrede byggerier ud af at tænke helhedsorienteret. Her bør affaldet indgå som en væsentlig faktor. 

 

Læs hele interviewet på Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffalds hjemmeside

15/08/16

Henter Billede