Arbejdsområde Bygherrerådgivning

Tilgang

BYGHERRERÅDGIVNING /

JJW ARKITEKTERs Bygherrerådgivning er en specialiseret men også tværfaglig disciplin, der trækker på tegnestuens samlede kompetencer. Som bygherrerådgivere hjælper vi private og offentlige bygherrer med at rammesætte, forme og gennemføre projekter, der indfrier ambitioner og mål for økonomi, tid og arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed.

I tæt samarbejde med bygherrer skaber vi overblik over behov, bindinger, muligheder og succeskriterier. Vi udformer og afprøver udviklingsscenarier og sammenfatter et let overskueligt beslutningsgrundlag, der giver bygherre et optimalt udgangspunkt for at træffe rettidige projektbeslutninger. Vi yder rådgivning i det fulde projektforløb fra bygherren første tanker over ideoplæg, programmering, udbudsstrategier og udbud, gennem hele projekteringsforløbet og projektets udførelse og aflevering.
Med erfarne bygherrerådgivere og praktiserende arkitekter forener vi arkitektonisk, bæredygtighedsmæssig, strategisk og udbudsteknisk rådgivning, så processen fra start til slut bliver værdiskabende for både bygherre, projekt og brugere.

YDELSER: Screening/ Helhedsplaner/ Forretningsførelse, Almene boliger/ Interessentanalyser/ Brugerproces/ Scenarieanalyser/ Økonomi/ Tidsplanlægning/ Tilstandsrapporter/ Risikoanalyse/ Ideoplæg/ Programmering/ Funktionsplanlægning/ Lejerådgivning/ Udbudsstrategi/ Udbudsdokumenter/ Udbudsforretninger/ Aftaleforhold/ Arealanalyser / Bæredygtighed / Strategisk Arealanvendelse / LCC & LCA Analyser

kontakt

Kontaktperson: Erik Skytte

Projekter

Henter Billede