CAFÉ MED SOCIALT ISLÆT

7. marts slog Café Albertine dørene op for de første gæster. Café Albertine ligger i Sundhedshuset Albertslund, der blandt andet består af et tårn med 108 nye pleje- og ældreboliger. Selve Sundhedshuset rummer genoptræningsfaciliteter, sygeplejeklinikker, klinikfaciliteter til praktiserende læger Kvickly en stor dagligvarebutik i stuetagen. De mange forskellige funktioner betyder, at det bliver et aktivt hus i hovedparten af døgnets vågne timer.

Læs om indvielsen af Sundhedshuset 

STÆRKT SOCIALT ISLÆT
Nu udvides byggeret med en nyåbnet café. Café Albertine skal fungere som et centralt mødested for alle – på tværs af alder og interesser. Bag disken står unge fra Grennessminde, der arbejder for at skabe dynamik og nye arbejdspladser for unge med særlige behov. Samtidig har de et stort fokus på, at sund livsstil er med til at øge livskvaliteten. Caféen bliver drevet både som en almindelig forretning og som social-økonomisk virksomhed, der blandt andet skaber arbejdsmuligheder til udsatte unge.

Læs mere om Grennessminde på www.gminde.dk

Albertslund Kommune har lavet en video, der fanger stemningen på
Café Albertine.

HJEMLIG OG RAR ATMOSFÆRE
JJW Arkitekter har som underrådgiver for MT Højgaard blandt andet stået for programmering, brugerinddragelse og projektering af sundhedshuset. Derudover er JJW også ansvarlige for det samlede indretningsprojekt, herunder indretning af Café Albertine. Janne Raahauge Dyhr, der har stået for projektet fortæller om idéen bag indretningsprojektet, fortæller

Visionen har været at skabe en form for folkekøkken med en hjemlig og rar atmosfære med plads til alle i alle aldre. Hjemligheden bliver yderligere understøttet af, at vi anvender forskellige stole samt store plankeborde, der indbyder til fællesspisning. I materialevalget og farverne har vi arbejdet med at bringe haverummet/forpladsen indenfor blandt andet ved hjælp af listebeklædning og varierede grønne nuancer


Læs om åbningen i Albertslundposten (Forside og side 2)

FAKTA
Sundhedshus, bytorv, plejecenter, ældre- og akutboliger, Kvickly Supermarked med kontor og personalerum, P-plads terræn og kælder samt busholdeplads.
Bygherre: Albertslund Kommune
Samlet areal: 23.000 m2 – 108 plejeboliger heraf 15 ældreboliger og 12 flexboliger (3.300 m2), sundhedshus (3.739 m2), Kvickly (3.591 m2), 230 P-pladser
Totalentreprenør: MT Højgaard
Ingeniør: MT Højgaard Design & Engineering
Arkitekt: JJW Arkitekter, schmidt hammer lassen,
Landskab: Schönherr
År: 2011-2015
Energiklasse: 2020

10/03/16

Tilknyttet Albertslund Bymidte

Henter Billede