DANSK LANDSKABSPRIS ’17

Taghaverne på UCC Carlsberg og landskabet til Svanepunktet på Farum Midtpunkt er indstillet til Dansk Landskabspris 2017.

UCC TAGHAVER – UDENDØRS LÆRINGSMILJØER
Taghaverne på det nyopførte UCC Carlsberg er udendørs lærings-, rekreations- og aktivitetsrum, der understøtter de studerendes læringsprocesser og bidrager til deres sociale sammenhold.  UCC består af to bygninger, der er kædet sammen: Warehouse er inspireret af Carlsbergs industrielle fortid og er 
bygget sammen med det høje boligtårn. Karréen er inspireret af de klassiske københavnske karréer.

Taghaverne i Warehouse er indrettet som udendørs læringsmiljøer grupperet i tre temaer: Forsøgs-/ dyrkningshaven, Aktivitetshaven og Sansehaven. Taghaverne er selvstændige landskabsrum, der er organiseret, så de indgår i en sammenhæng på tværs. Karréens taghaver er landskabsrum med frodige beplantninger, hvor der er plads til pauser og samtaler. Gårdhaverne hænger parvist sammenhæng på tværs af etagerne.

SVANEPUNKTET – SANSEHAVE OG BYLIVSTRATEGI
Svanepunktet ligger i Farum Midtpunkt, hvor JJW Arkitekter har været totalrådgivere på konverteringen af Blok 12 og Blok 13 fra familieboliger til plejecenter og bofællesskab. Tegnestuen har ligeledes været ansvarlige for et landskabsprojekt, der – for første gang i Farum Midtpunkts +40 årige historie – giver borgerne jordforbindelse. Plejeboliger, seniorboliger og genoptrænings­center for voksne udviklingshæmmede samt de ældre borgere er fælles om haven.

DANSK LANDSKABSPRIS 2017
I år er det 8. gang, at Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter uddeler Dansk Landskabspris. Årets pris er temaløs og arrangørerne opfordrer alle til at indstille projekter, der med høje æstetiske, funktionelle, oplevelsesrige og bæredygtige kvaliteter fungerer som inspiration for udviklingen af dansk landskabsarkitektur.

Læs mere på Danske Landskabsarkitekters hjemmeside  

JJW LANDSKAB
Vidste du, at JJW Landskab er JJW Arkitekters interne landskabsafdeling? JJW Landskab består af 5 erfarne landskabsarkitekter med specialviden om formgivning, udvikling, landskabsbearbejdning 
og anlæg. Målet er, at udvikle steder til oplevelser, ro, sanseindtryk eller aktiviteter – alene eller i et fællesskab og alt efter, hvad stedet og brugerne finder behov for. Det handler om mennesker. Men det handler også om at skabe attraktive steder for dyr og planter.

17/05/17

Henter Billede