EBBERØD DISPOSITIONSFORSLAG afleveret

Så er dispositionsforslaget for det nye Ebberød afleveret. Udbygningen af Ebberød omfatter i alt 100 nye boliger til borgere med fysiske og psykiske handicaps. Boligerne opføres over tre etaper, hvoraf det netop afleverede dispositionsforslag vedrører den første etape på 46 boliger.

De 46 boliger er disponeret i 2 separate bygninger, der placeres omkring en ankomstplads. Bebyggelsen er opbygget ud fra et klart og letforståeligt koncept, der har forskellige grader af privathed og fællesskab. Med selve ankomstpladsen som det halvprivate byrum og de 2 private gårdhaver er det lykkes at tilbyde det pladshierarki og graduering af fællesskabet, som er det gennemgående tema for hele bebyggelsen.

I dispositionsforslaget er bygningerne disponeret så fællesrum, gangarealer og nicher med mere ligger placeret ind mod det indre gårdrum. Hermed styrkes fællesskabsfølelsen og det grønne gårdrum bliver en aktiv del af hverdagen. Alle boliger placeres, så de har vinduer og altaner der vender mod skoven og landskabet omkring bebyggelsen. Hermed bliver naturen en nærværende og en integreret del i de enkelte beboeres liv. Det grønne trukket ind mod bygningen, og spredte træer giver en let og attraktiv afskærmning, hvor årstiderne følges gennem variationen i de letløvede arter som vælges til Ebberød med henblik på at styrke forbindelsen til den gamle parkhistorie.

JJW Arkitekter er totalrådgivere, arkitekter og landskabsarkitekter på den i alt 8.000 m  2 store opgave med Balslev Rådgivende Ingeniører og Force 4 Arkitekter som underrådgivere. Rudersdal Kommune er bygherre.

19/11/14

Henter Billede