EBBERØD I LICITATIONEN

”Vi har valgt et projekt, der utroligt overbevisende tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i Ebberød. JJW’s forslag tager fra start til slut udgangspunkt i borgerne, i de ansatte og i stedet. Alt i alt kan man sige, at forslaget udmærker sig ved sin enestående indlevelse. Mennesket er i centrum overalt i projektet”. Sådan motiverede Jens Ive (V), Rudersdals Borgmester, JJW ARKITEKTERS vinderprojekt i Ebberød i foråret 2014.

 

7. januar bringer Licitationen en artikel om projektet, som du kan læse her (Kræver abonnement).

JJW Arkitekter er totalrådgivere, arkitekter og landskabsarkitekter på den i alt 8.000 m2 store opgave med Balslev Rådgivende Ingeniører og Force 4 Arkitekter som underrådgivere. Rudersdal Kommune er bygherre.

Janne Sælan Halskov fra JJW ARKITEKTER fortæller, hvordan rollen som totalrådgiver giver tegnestuen mulighed for at optimere de enkelte løsninger:

I Ebberød er vi ansvarlige for arkitekturen, økonomien og processerne. Det ser vi som klar fordel for projektet, da vi på denne måde kan sikre, at forholdet mellem kvalitet og ressourcer konstant afvejes, så vi skaber de bedst mulige boliger indenfor det givne budget. Med hensyn til processerne er det både selve byggeriet, men i lige så høj grad brugerinddragelsen, vi har taget hånd om. Det giver os mulighed for at kombinere tegnestuens viden om boliger til mennesker med særlige behov med førstehåndsudsagn fra interessenterne.”  

 

Brugerne er også i fokus i ingeniørernes valgte løsninger: ”Det kan have en afgørende betydning for sårbare beboere, at elementer som lys og lyd er højt prioriteret, og det giver samtidig en bedre hverdag for de ansatte. Derfor har vi haft fokus på at indtænke gode løsninger som for eksempel brug af døgnrytme-lys fra starten”, forklarer ingeniør Michael Schierbeck fra Balslev Rådgivende Ingeniører.

Resultatet er et botilbud, hvis nye rammer er en del af historien, samtidig med at de understøtter beboernes behov og gode arbejdsforhold for medarbejderne.

07/01/15

Tilknyttet BOTILBUD EBBERØD

Henter Billede