EN FORTÆLLING OM TRÆER

Arbejdet på Hempel Kollegiet, DTU er i fuld gang. Bæredygtighed er et gennemgående tema i kollegie-byggeriet, der fra efterårssemesteret 2017 bliver hjem for 200 danske og internationale ingeniørstuderende.

Læs om første spadestik på Hempel Kollegiet, DTU

Kollegiet opføres i DTU campus’ vestlige kant, hvor 50 år gamle egetræer har vokset sig store og er blevet en del af det øvrige skovbryn, der indrammer campusområdet. Kollegiets fortættede bebyggelse stiller krav til uhindret manøvreplads for entreprenøren B. Nygaard Sørensen, hvorfor hovedparten af de eksisterende træer må fjernes. Dette motiverede rådgiverteamet til at udvikle en innovativ og bæredygtig tilgang til landskabsprojektet. De foretog en strategisk udvælgelse af de træer, der – på trods – havde en chance for at blive bevaret.

Den udviklede træstrategi bevarer

1) træer langs den sydlige kant af grunden for at sikre, at kollegiet bliver indrammet af træer,

2) træer, hvor bebyggelsen har åbninger, så skovkarakt¬eren kan trænge ind i bebyggelsen og

3)træer, der inde i bebyggelsen kan bidrage til at sikre DTU’s identitet, sammenhæng med omgivelserne og stedsforankring. Derudover fremtidssikres grunden med 30 nyplantede træer

GENANVENDELSE
De fældede træer går ikke tabt, men bliver derimod en aktiv del af DTUs fremtid: Lige nu er de fældede træer lagt til tørre under byggeperioden (Se foto), senere bliver de genbrugt som træfliser og siddemuligheder i de udendørs opholdsmiljøer. Udover bæredygtighedsaspektet tilfører genanvendelsen området en særlig karakter, der vokser ud af stedet selv. Der genbruges på denne måde 495 meter træ fra stammerne der ellers skulle fjernes og bortkøres.

Læs mere om Hempel Kollegiet, DTU på DTUs hjemmeside

FAKTA
Hempel Kollegiet, DTU – 200 kollegieboliger
Bygherre: H-Kollegie Fonden
Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Arkitekt: JJW Arkitekter
Landskab: JJW Landskab
Ingeniør: Bascon
Administrator: KAB
Bygherrerådgiver: Wissenberg
Areal: 7.400 m²
År: 2015 – 2017

14/03/16

Henter Billede