ENTREPRENØR FUNDET TIL KIRSEBÆRSHAVENS SKOLE

Skjøde Knudsen A/S bliver hovedentreprenør på renovering, ombygning og kapacitetsudvidelse af Kirsebærhavens Skole.

JJW er totalrådgiver på projektet, der et er kombineret ombygnings- og tilbygningsprojekt, ligesom dele af de eksisterende udearealer renoveres. Der etableres nyt 10. klasses center, ny indskoling og nye musiklokaler i sammenhæng med udvendige arealer, herunder tiltag til skybrudssikring, samt tilbygning til fritidshjem.

Centrale indsatsområder for renoveringsprojektet er blandt andet bedre indeklima og akustik, da dette ifølge flere undersøgelser af læringsmiljøer har afgørende indflydelse på børnenes indlæring og arbejdsmiljøet. Renovering af Kirsebærhavens Skole tilgodeser skolereformens fokus på bevægelse, blandt andet ved at tagterrasser og udendørsarealer opfordrer til fysisk aktivitet. Arkitekturen er udviklet med respekt for skolens smukke og robuste arkitektur fra 1950’erne.

Renoveringen og udbygningen understøtter visionen om at tage skolen ud i byen/føre byen ind i skolen. Derudover er målet, at samspillet mellem eksisterende og nyt skaber inspirerende læringsmiljøer og sociale miljøer.

SKOLER I DRIFT ER EN SÆRLIG UDFORDRING
I projekteringen er der fokus på den belastning og slitage folkeskoler udsættes for, og derfor vælges robuste løsninger, der tilgodeser driften af skolen. Som en del af projektet er der udført totaløkonomiske beregninger, der validerer de trufne valg.

Som totalrådgiver er JJWs succeskriterier blandt andet at sikre brugerne ejerskab til projektet og sikre Københavns Kommune tryghed i forhold til tid, økonomi og proces. Da skolen er i drift under udførelsen gennemføres projektet efter en forudbestemt bestemt etapeplan. Derfor er der også særlig opmærksomhed på at sikre elevernes og personales sikkerhed under byggeriet og formidle det pædagogiske udbytte af ombygningen.

FAKTA
Projekt / Helhedsrenovering, sporudvidelse, ombygning, fritidshjem og udearealer
Sted / Kirsebærhaven 23-25, 2500 Valby
Bygherre / Københavns Kommune
Areal / 2000 m² nybyg og ca. 10.000 m² ombyg og renovering
Totalrådgiver og Arkitekt / JJW Arkitekter
Ingeniør / Lemming og Eriksson
Landskab / Kragh og Berglund
Hovedentreprenør / H. Skjøde Knudsen A/S
JJW ydelser / Programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn og byggeledelse.

 

21/01/16

Henter Billede