ERFAREN LANDSKABSARKITEKT

ERFAREN LANDSKABARKITEKT MED MINIMUM 10 ÅRS ERFARING

Vi søger en erfaren landskabsarkitekt, med minimum 10 års projekteringserfaring til at indgå i vores team af landskabsarkitekter på tegnestuen.

JJW ARKITEKTER
Vores tilgang til at arbejde med arkitekturen har sit udspring i et ønske om at oparbejde en særlig arkitektonisk adfærd, hvor hjørnestenene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et yderligere fokus på bæredygtighed og socialkulturel forståelse.

Hos os handler arkitektur altså ikke om én bestemt stil, men snarere om forholdet til kunden og den konkrete opgave – det vi kalder arkitektonisk adfærd.

JOBBET
Vi søger en erfaren, robust, og engageret landskabsarkitekt som kan fastholde ideerne i vores projekter, og varetage landskabsprojekteringen fra skitsering til udbudsmateriale og fagtilsyn i udførelsesfasen. Vi forventer, at du selvstændigt kan gennemføre et landskabsprojekt, og varetage dialog med myndigheder, bygherrer og entreprenører.

Vi søger samtidig en udadvendt og erfaren person med overskud, der går foran og kan agere fagligt mentor for de øvrige yngre landskabsarkitekter i teamet. Du formår, at sparre, bistå og kontinuerligt dele ud af din faglige erfaring til gavn for teamet og hele tegnestuen. Du ønsker at bidrage til, at forankre landskabsarkitektrådgivning som fast fagdisciplin hos JJW Arkitekter, og det er en fordel hvis du har næse for opsøgende salg og kunderelationer.

Bæredygtighed og klimatilpasning er nøglebegreber i tegnestuens grønne profil, hvorfor kompetencer indenfor dette område også prioriteres højt.

Derudover vil kompetencer og særligt kendskab indenfor en eller flere af tegnestuens øvrige kerneområder være en fordel. Vores arbejde med landskab knytter sig især til tegnestuens øvrige opgaver, der falder indenfor følgende rammer: boligbyggeri, boligbebyggelser/renoveringer i den almene boligsektor, børneinstitutioner og skoler, samt plejeboliger- og erhvervsbyggeri.

I IT samnmenhæng forventer vi, at du uden vanskeligheder arbejder med AutoCAD med LAND, Adobe- samt Office pakken og gerne SketchUp og Revit. Du har erfaring med, at kalkulere både på projektniveau og i tilbudssammenhænge.

På tegnestuen arbejdes oftest i teams. Vores fremtidige kollega skal derfor kunne arbejde løsningsorienteret og have gode samarbejdsevner socialt, fagligt, såvel som tværfagligt. Vi tror på glade medarbejdere, hvorfor vi søger en visionær og selvudviklende person der har lyst til at deltage som holdspiller på JJWærkstedet.

Du kan læse mere om os og vores projekter her på hjemmesiden.

Eventuelle spørgsmål besvares af:
Partner, Lars Andersen

Løn og ansættelsesvilkår – Løn i henhold til kvalifikationer,
Ansøgningsfrist den 24.06.2018 kl. 12.00
Tiltrædelse – snarest muligt. Samtaler afholdes i uge 26.

Ansøgningen skal sendes til job@jjw.dk indeholdende cv samt relevante bilag.

12/06/18

Henter Billede