PHD-FORSVAR

Fredag d. 6. februar forsvarer Jan Schipull Kauschen sin Ph.d.-afhandling ”Bæredygtige systemleverancer ved renovering: Ressourcer, økologi og nødvendighed.”

JJW Arkitekter har været værtvirksomhed for projektet, der er færdiggjort ved CINARK, Institut for Bygningskunst og Teknologi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Projektet er økonomisk støttet af Realdania og JJW Arkitekter.

RESUMÈ/UDDRAG – BÆREDYGTIGE SYSTEMLEVERANCER
Bæredygtigt byggeri er komplekst og mængden af den nødvendige viden for at kunne træffe de korrekte beslutninger vokser konstant. Dette har i stigende grad betydning for arkitekternes arbejde, idet mange afgørende beslutninger omkring bygningernes bæredygtighed bliver truffet i de tidlige faser af et byggeprojekt. Systemleverancer tilbyder en integreret løsning på disse udfordringer og kan vise sig at være en mulighed for at integrere den krævede viden og skabe incitament hos producenterne for at tænke mere holistisk og livscyklus-orienteret. Begge dele anses som en forudsætning for løsninger, som fremmer bygningernes bæredygtighed. Systemleverancer er multi-funktionelle produkter, produceret under industrielle forhold. De omfatter ikke kun materialer eller komponenter, men inkluderer også serviceydelser i planlægningsfasen, såvel som under systemleverancens hele livscyklus. Systemleverancer bygger på løsninger frem for et rent produkt og giver desuden mulighed for at integrere specialviden og kan dermed medvirke til at reducere kompleksiteten i planlægnings­processen. Ud over disse fordele i forhold til normale byggeleverancer rummer systemleverancer også muligheden for at integrere bæredygtighedsaspekter, især igennem potentialet for at styre leverancernes livscyklus langt bedre end hidtil kendt. Systemleverancer har et stort potentiale for at fremme bæredygtigt byggeri og rummer desuden potentialet til at integrere mange af disse komplekse overvejelser, samtidig med at ejerforholdene skaber et særligt incitament for at tænke livscyklusorienteret og totaløkonomisk. Bæredygtige systemleverancer bør ikke være forbeholdt renoveringsprojekter, men kan ligeledes overføres til nybyggerier.

Læs mere forsvaret her.

JJW OG BÆREDYGTIGHED
Ole Hornbek, partner og leder af BY & BOLIG hos JJW Arkitekter, har været vejleder på projektet.

”Hos JJW Arkitekter er boliger i alle afskygninger et af vores største forretningsområder. Da vi derudover arbejder med en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, har det givet god mening for os at støtte projektet økonomisk – såvel som – fagligt. Afhandlingen giver os en relevant viden, som vi kan bruge i vores daglige arbejde med renoverings- og nybyggeriprojekter og skærper derudover yderligere vores bæredygtighedsprofil”. 

 

 

29/01/15

Henter Billede