ESBJERG POLITIGÅRD INDVIET

Fredag d. 9. september var der officiel indvielse af Syd- og Sønderjyllands Hovedpolitistation / Esbjerg Politigård.

Esbjerg Politigård er resultatet af en sammenlægning af den gamle Esbjerg Politistation og den tidligere retsbygning. Målet med ombygningen har været at få de to bygninger til at blive én sammenhængende, effektiv og overskuelig Politigård med let tilgængelig adgang for borgerne samt inspirerende og velfungerende arbejdspladser for medarbejderne.

Læs pressemeddelelse om indvielsen af Esbjerg Politigård

BYGHERRERÅDGVINING, BRUGERPROCES OG INDRETNING
JJW Arkitekter har været bygherrerådgivere på ombygningen af hovedstationen og politigården og har blandt andet stået for en omfattende brugerproces, ideoplæg, tilpasning af planløsning og materialer, varetaget udbud i totalentreprise og været ansvarlige for indretningsprojektet.

Det første borgerne møder er det nye ankomstområde, indrettet med brug af farver og kunst, så det virker venligt og imødekommende samtidig med at alle sikkerhedsforhold opfyldes. Den nye, åbne og borgervenlige modtagelse har vist sig at være tillidsskabende og konfliktminimerende.

Jørgen Meyer, Politidirektør, Syd- og Sønderjyllands Politi udtaler om samarbejdet med JJW Arkitekter:

Vi har været utrolig glade for samarbejdet og den kreative sparring vi har haft under hele byggeprojektforløbet med JJW Arkitekter. De har helt fra starten sat sig ind i, hvad det er for en organisation vi er, og de har formået at lytte og forstå, hvad vi har haft behov for. Samtidig har de turdet udfordre os i forhold til både arkitektoniske løsninger og indretningsmæssige valg, så vi i dag har en politigård og en hovedstation for hele Syd- og Sønderjyllands Politikreds, der er både tidssvarende moderne og funktionel i det daglige.

 

MEDARBEJDERNE MØDES
For medarbejderne er hjertet i den nye politistation det store højloftede kantine og møderum, som i 1. sals højde forbinder alle funktioner på tværs af de forskellige bygninger. Her vil medarbejderne kunne træffe hinanden dagen igennem, rummet kan nemlig ud over frokost bruges hele dagen til seminarer, møder eller pauser. Arbejdspladserne på politistationen er indrettet som åbne arbejdspladser inddelt i mindre kontorlommer med fokus på god akustisk afskærmning og gode dagslysforhold for alle medarbejdere. I alle arbejdsområder er der som supplement til arbejdsområderne indrettet møderum, flexrum og tekøkkener, så medarbejderne har mulighed for at arbejde i forskellige omgivelser. Ombygningen har medført en stor forandring fra lukkede kontorer til åbne kontormiljøer.

AKUSTIK OG VISUELLE OPLEVELSER
I hele bygningen er der arbejdet med lyse og enkle materialer suppleret af enkelte stærkere farver på vægge og på inventar. Akustisk dæmpning er indarbejdet i både lofter og på væggene, hvor de flere steder også er kunstnerisk udsmykket, så den gode lyd og den smukke visuelle oplevelse kombineres.

FAKTA
Projekt: Hovedpolitistation – ombygning
Sted:  Kirkegade 76, 6700 Esbjerg
Bygherre: Bygningsstyrelsen
År: 2012-2016
Areal: 8.000 m²

10/09/16

Henter Billede