FARUM MIDTPUNKT I ARKITEKTEN

Årets første udgave af Arkitekten bringer en anmeldelse af konverteringen af Blok 12 og Blok 13 i Farum Midtpunkt fra familieboliger til plejecenter og bofællesskab. JJW har været totalrådgivere på projektet, der får rosende ord med på vejen i Martin Keidings artikel ”Fællesskab”.

Keiding fremhæver blandt andet, at det er lykkedes at gennemføre projektet, så det tilpasser sig det eksisterende byggeri:

(…) I betragtning af, at ombygningen og forandringerne har været ganske omfattende, smelter gamle og nye dele sammen i det ydre; cortén, beton, træ – selv en markant lukning af den øverste etages tidligere gennemgående skråtstillede ovenlys, nu med punktvis placerede kviste med franke altaner, tager detv tid at få øje på. Kvistene, som findes i forbindelse med gangarealet ved seniorboligerne, giver både lys og udsigt, hvor der oprindelige løsning kun gav lys.

 

Håndteringen af udearealerne får også rosende ord med på vejen:

Netop hernede, i forbindelse med etableringen af plejecentret i bebyggelsens sydvendte ende, er der udrettet et mindre landskabsarkitektonisk kunststykke.

 

FORSKELLIGE FUNKTIONER SAMLES
I forbindelse med indvielse af i november 2015 udtalte Farums borgmester, Ole Bondo Christensen (S):

Vi ønskede at forene en række forskellige opgaver på sundhedsområdet i ét hus: Plejecenter, rehabilitering, genoptræning, bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse og seniorbofællesskab. Hver funktion skulle fungere rigtig godt – og med mulighed for et godt samspil mellem medarbejdere og borgere, der benytter sig af tilbuddene. Samtidig ville vi gerne placere opgaverne bynært – så det er let at komme hertil og så livet i disse bygninger kan være med til at skabe et godt byliv og binde Farum Midtpunkt tættere til resten af byen.

 

Et par måneder senere afslutter Martin Keiding sin artikel med:

Den fine forvandling er gennemført med den oprindelige arkitekturs egne elementer og på byggeriets visse steder kropumulige præmisser. Det er enkelt og svært på samme tid. Som alle gode løsninger.

Anmeldelsen kan læse her 

FAKTA
Projekt:  Plejecenter / Boligrenovering
Sted: Farum Midtpunkt, blok 12 & 13 / 3520 Farum
Bygherre: KAB- Bolig og Furesø Boligselskab
År: 2012 – 2015
Entreprenør: Hoffmann
Anlægsgartnere: Karise Anlæg & Byg A/S
Ingeniør: Niras
Arkitekt: JJW Arkitekter
Landskab: JJW Landskabsarkitekter

 

18/01/16

Henter Billede