FARUM MIDTPUNKT INDSTILLET TIL RENOVER PRISEN

De seneste år er der arbejdet på at tilpasse boligerne i Farum Midtpunkt til nutidens behov. Som en del af processen er Blok 12 og 13 renoveret og transformeret til Svanepunktet; Furesø Kommunes nye rehabiliterings- og genoptræningscenter, plejeboliger samt bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Samtidig er en del af boligerne transformeret til seniorbofællesskab. Målet har været at udvikle de bedste rammer for borgere, der har brug for plejefaglig hjælp og genoptræning. Hjemlighed samt gode og trygge rammer for brugerne er centralt for projektet, samtidig med at Svanepunktet også skal være en velfungerende arbejdsplads.

Nu er Svanepunktet / Farum Midtpunkt indstillet Renover Prisen

Se flere fotos på Renover.dk

LYSINDTAG OG INDEKLIMA
Der er bl.a. fokuseret på optimalt lysindtag og et godt indeklima, da begge dele har en positiv effekt på brugernes og ansattes velvære. Nye vinduer fører mere lys ind i plejecenteret og ældreboligerne, mens totaløkonomiske beregninger og energibesparende tiltag har en positiv effekt på projektets driftsøkonomi, energiforbrug samt indeklima og adresserer økonomiske og miljømæssige bæredygtighedskriterier. Sociale bæredygtighedstiltag omfatter bl.a. nye fællesarealer og fællesterrasser, bedre integration med omgivelserne og renovering af de store parkeringsarealer. Kommunen valgte bevidst at placere ældreplejefunktionerne i blokkene – både fordi de er lette at komme til og fordi aktiviteterne skaber byliv og kæder Midtpunktet bedre sammen med resten af byen. Området er blevet mere trygt, og der er etableret mødesteder med varierede offentlighedsgrader.

Læs mere om Svanpeunktet / Farum Midtpunkt

RESPEKT FOR HISTORIEN
Respekt for historien er afgørende, når man renoverer et ikonisk byggeri som Farum Midtpunkt. Teamet har taget udgangspunkt i byggeriets eksisterende kvaliteter samt udtryk og videreført disse. Martin Keidings afsluttende bemærkning i Arkitekten 01 vidner om, at det er lykkes: ”Den fine forvandling er gennemført med den oprindelige arkitekturs egne elementer og på byggeriets visse steder kropumulige præmisser. Det er enkelt og svært på samme tid. Som alle gode løsninger”.

PARTERNE BAG
Bygherre: KAB- Bolig og Furesø Boligselskab
Entreprenør: Hoffmann
Anlægsgartnere: Karise Anlæg & Byg A/S
Ingeniør: Niras
Arkitekt: JJW Arkitekter
Landskab: JJW Landskabsarkitekter

 

 

02/03/16

Henter Billede