FOLKEMØDET 2017

Fredag d. 16. juni deltog Katja Viltoft, partner og kreativ direktør, i to paneldebatter på Folkemødet, Danmarks politikfestival.

GAMMELT LIV I NYE BOLIGER – ER DET EN GOD FORRETNING?
9.30 – 10.30 undersøgte Realdania om forretning, fællesskab og arkitektur går hånd i hånd i seniorbofælleskaber? Baggrunden er, at flere end 80.000 seniorer overvejer at flytte i seniorbofællesskab. Samtidig peger undersøgelser på, at dét at bo med andre hjælper mod ensomhed og giver høj livskvalitet. Men markedet er gået i stå, og der er i dag kun 7.000 boliger. Spørgsmålet er hvordan vi får sat gang i byggeriet?

Fredag morgen styrede Ane Cortzen debatten mellem Anne Skovbro, Filantropidirektør, Realdania. Curt Lilliengreen, Projektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter. Peter Damgaard Jensen, Adm direktør, PKA. Jacob Skjødt Nielsen, opstarter af bofællesskaber. Gitte Mikkelsen, projektchef, Antropologerne, Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark Ejendomme og Katja Viltoft.

Læs mere om “Gammelt liv i nye boliger”

WHAT DID YOU LEARN IN SCHOOL TODAY?
Om eftermiddagen handlede det om, hvad folkeskolens fysiske rammer betyder for læring og elevernes sociale udvikling. Det skete på Danske Arks og Danmarks Lærerforenings fælles debatarrangement ”What did you learn in School Today?”, hvor der blandt andet blev diskuteret, hvordan man skaber den rette balance mellem koncentration for den enkelte elev og behovet for vidensdeling? Og hvordan vi aktivt former en ny lærings- og arbejdskultur, samt hvad det kræver af offentlige investeringer?

Udover Katja Viltoft var Jane Jegind (V), medlem af KL’s Børne- og Kulturudvalg, Kommunernes Landsforening samt rådmand i Odense, Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljøudvalget, Danmarks Lærerforening og Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand. pæd. i didaktik, Rummets Sprog med til at diskutere. Lene Espersen, Direktør Danske Arkitektvirksomheder bød velkommen, og Jens Jonatan Steen var moderator.

Læs mere om ”What did you learn in school today?”

07/06/17

Henter Billede