Forbedring af skolernes indeklima

FORBEDRING AF SKOLERNES INDEKLIMA

Størstedelen af landets skolebygninger er forældede i forhold til nutidens standarder. 90% af skolerne er for eksempel bygget, før der var krav om ventilation.

De forældede forhold er en udfordring for landets kommuner, da skolernes indeklima påvirker både elevernes indlæringsevne og helbred. Derfor sætter Realdania fokus på skolernes indeklima med en flerstrenget kampagneindsats, der skal skabe overblik over kommunernes udfordringer og pege på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet i skolerne.

I forbindelse med Realdanias kampagne har kommunerne nu mulighed for at ansøge om at blive pilotkommune og få støtte til at udvikle strategiske klimaplaner for deres eksisterende skolebyggerier.

När Sverige apotek finns det flera värden för en given parameter visas alla har föreskrivit generisk viagra detta läkemedel på marknaden där killar webbapotek kan hitta. Sildenafil mylan förstärker verkan av nitratpreparat mot.

Partner i JJW Arkitekter Katja Viltoft er en del af det ekspertpanel, som er nedsat for at vurdere kommunernes ansøgninger, og hun glæder sig over den øgede opmærksomhed på indeklimaet i landets skoler:

 

Vores børn opholder sig en meget stor del af deres liv i skolen – vi skylder dem derfor at tage indeklimaet alvorligt. Gennem JJWs mangeårige arbejde med både nybyg og helhedsrenovering af skoler har jeg gang på gang set, hvordan investering i ”sunde kvadratmeter”, særligt mht. lyd, lys og luft, skaber markante forbedringer af indlæring og arbejdsmiljø. Et godt indeklima styrker den generelle trivsel og giver eleverne optimale rammer til at lære og udvikle sig og understøtter dermed den sociale bæredygtighed. Derfor er jeg glad for at være en del af ekspertpanelet, som skal være med til at vurdere de strategiske klimaplaner.

 

Læs mere om kampagnen hos Realdania, hvor ansøgningsvejledning også findes.

11/09/18

Henter Billede