Forskning hos JJW

FORSKNING HOS JJW
Gennem de seneste 15 år, har vi prioriteret erhvervsforskning på tegnestuen hos JJW. Fordi vi er nysgerrige, og fordi vi ønsker at bidrage til at undersøge og udvikle det felt, vi som arkitekter og aktører i byggebranchen, hver dag beskæftiger os med.

Listen over forskere, der har haft deres gang på tegnestuen tæller:

Erhvervs Postdoc

CAMILLA HEDEGAARD MØLLER – 2017-2020
”Vidensbasering af arkitektfaglig rådgivning i de tidlige faser af udviklingen af almene boligområder” i samarbejde med Det Kongelige Akademi (KADK)

Erhvervs-PhD

MATHILDE LANDGREN – 2016-2018
“Integreret bæredygtighedsdesign” i samarbejde med DTU

SIDSE MARTENS GUDMAND-HØYER – 2015-2018
“Værdibaseret udvikling af Danmarks Almene Boliger” i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus samt Landsbyggefonden

JAN SCHIPULL KAUSCHEN – 2011-2014
“Bæredygtige systemleverancer ved renovering og nybyggeri” i samarbejde med Det Kongelige Akademi (KADK)

BRADY PETERS – 2008-2011
”Arkitektur & akustik” i samarbejde med Det Kongelige Akademi (KADK)

Alle forløb – hvor forskerne metodisk og med afsæt i en videnskabelig tilgang har undersøgt og afdækket spændende og aktuelle emner.

Senest har vi haft fornøjelsen af at samarbejde med Camilla Hedegaard Møller, der er lektor og forsker ved Det Kongelige Akademi, om en Erhvervs Postdoc med titlen: ”VIDENSBASERING AF ARKITEKTFAGLIG RÅDGIVNING I DE TIDLIGE FASER AF UDVIKLING AF ALMENE BOLIGOMRÅDER”.

Det er komplekst at arbejde med renovering af almene boliger, og det kræver ud over byggeteknisk viden en omfattende forståelse for de involverede aktører og de værdier, der er i spil.

Camilla er gennem sin forskning kommet frem til en hel række opmærksomhedspunkter, der har betydning for arbejdet med renovering af det almene, og vi er glade for at hendes forskning og indsigter nu bliver udgivet i fire kortfattede publikationer. Designet til at gøre hendes omfattende arbejde tilgængeligt og anvendeligt for alle.

Udgivelserne har forskelligt sigte og er frit tilgængelige her, hvis du er nysgerrig efter at læse mere.

God læselyst!

20/05/22

Henter Billede