FREMTIDSSIKRING AF ALMENE BOLIGER

Landsbyggefonden har anslået at landets almene boliger har et renoveringsbehov, der har en prislap på ca. 169 milliarder kroner. Således bliver renoveringen af de almene boliger et af byggebranchens største indsatsområder i de kommende år. For at kvalificere de igangværende og de kommende renoveringsprojekter er Landsbyggefonden, Innovationsfonden, Arkitektskolen i Aarhus og JJW Arkitekter gået sammen om et ErhvervsPhD-projekt ”Værdibaseret udvikling af Danmarks Almene boliger”

Som en del af artikelserien ”Forskerne Fortæller” har Landsbyggefonden interviewet ErhvervsPhD-stipendant Sidse Martens Gudmand-Høyer om hendes forskningsprojekt.

AT BEVARE OG FORANDRE
Som en del af hendes forskning undersøger hun blandt andet Bellahøjhusene, Søndermarken på Frederiksberg og Bispeparken i København. Hun fremhæver det indbyggede modsætningsforhold mellem bevarelse og fornyelse i forbindelse med renoveringsprojekter

Der er så mange modsætninger og paradokser indbygget i det at bevare noget, da man samtidig må ændre på det, man vil bevare. Det er virkelig en svær disciplin, som bliver sat på spidsen, når du skal renovere og ombygge.

 

Formålet med Sidse Martens Gudmand-Høyers projekt er at analysere de konkrete problemstillinger, som de almene boliger står overfor. Derudover er det hensigten at udvikle et teoretisk grundlag samt kvalificere praksisnære metoder for renoveringen af de almene boliger med fokus på varetagelsen af deres bygningskulturelle værdier.

Nyt ErhvervsPhD-projekt ”Værdibaseret udvikling af Danmarks almene boliger”

Når man taler om arkitektonisk kvalitet, så er det et begreb, hvor man blandt andet ser på, om bygningerne er velproportionerede, om der er en sammenhæng mellem detalje og helhed, en karakterfuld materialesammensætning og komposition, og om de er funktionelt velfungerende.

 

I løbet af interviewet kommer Sidse Martens Gudmand-Høyer også ind forskellige måder at renovere på og påpeger at der ikke er faglig enighed om hvad der er den rigtige måde at renovere på.

Helt grundlæggende er det et spørgsmål, om du vælger at bevare idéen bag originalen, en repræsentation af originalen eller originalen, som den står. Eller måske prøver at kombinere disse strategier i en ny model.


Læs hele interviewet:  Forskerne Fortæller: Historie og arkitektur udfordrer fremtidssikring af almene boliger

 

09/11/16

Tilknyttet Søndermarken

Henter Billede