Godmorgen

Vi er alle startet morgenen med en brush-up på vores interne pixi-møder, som vi fremadrettet skal bruge ved opstart, faseskift og som intern evaluering på vores projekter.

Lisbeth og Britt – som er nogle af vores interne teamcoaches – repeterede værktøjerne bag pixi-møderne bl.a. med fokus på “teamets udviklingsfaser”, “omsorgscirklen”, “de 5 R´er ”
(relationer, rammer, retning, roller og regler), og “Konstruktiv Konflikt Kultur” – alle parametre der sammen kan styrke vores samarbejdsrelationer samt skabe værdi internt og eksternt.

 

 

24/11/11

Henter Billede