Grøndalsvængets Skole indstillet til RENOVER prisen

Med forståelse for ændrede pædagogiske rammer og fokus på energioptimering er den næsten 100 år gamle Grøndalsvængets Skole forvandlet til moderne kvarterskole med plads til differentieret læring og rum til både individ og fællesskab.

Skolen er nu indstillet til RENOVER prisen.

Projektet er et kombineret udvidelses- og hedlhedsrenoveringsprojekt, der udover opførelse af to nye bygninger til indskoling og sport, indeholder en gennemgribende renovering og transformation af den næsten 100 år gamle hovedbygning, der har fået facaderne totalrenoveret, og vinduer og tag skiftet, så bygningen igen fremstår så flot, som da den blev opført, og i dag lever fuldt ud op til alle krav til indeklima og energiforbrug.

Skolens eksisterende og utidssvarende gymnastiksale er omdannet til pædagogisk læringscenter – skolens nye hjerte med bogudlån, flex arbejdspladser og møde- og auditoriefunktioner m.m. Dette har åbnet bygningen op, infrastrukturen er forbedret markant, og faciliteterne er gjort til et aktiv for lokalområdet. Læringscenterets inviterende karakter understøttes af et nyt indgangsparti og en række dobbelthøje åbninger i facaden.

Undervisningslokalerne er blevet omdannet, udvidet og suppleret med tilstødende grupperum og fællesarealer i varierende størrelser, for at give de mellemstore og største elever, der har base i hovedbygning, en større variation af undervisningsrum.  På den måde er der i højere grad skabt undervisningsmiljøer knyttet til de enkelte alderstrin. Også gangarealer er udnyttet og indrettet til brug.

Læs hele indstillingen hos RENOVER prisen.

26/03/20

Henter Billede