GRUNDSTENSNEDLÆGGELSE PÅ KØBENHAVNSK SKOLEBYGGERI

Torsdag d. 2. marts lagde Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) grundstenen på Grøndalsvængets Skole.

Helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen af Grøndalsvængets Skole omfatter i alt 10.000 m2 og indebærer både ombygning, renovering og nybyggeri. Skolens 5.000 m2 store hovedbygning fra 1924 bliver ombygget og renoveret, hvilket blandt andet betyder, at en række klasselokaler bliver udvidet og skolens gymnastiksale bliver omdannet til et nyt pædagogisk læringscenter. Selve kapacitetsudvidelsen medfører, at der opføres to nye bygninger på skolens område i form af en 2.000 m2 stor idræts- og musikbygning samt en 3.000 m2  stor indskolingsbygning med integreret KKFO inklusiv en stor tagterrasse. Udvidelsen omfatter også en opgradering af ca. 10.000 m2 udearealer.

KVARTERETS SKOLE
I sin tale fremhævede Pia Allerslev blandt andet:

I dag lægger vi grundstenen til Grøndalsvængets Skoles nye bygninger (…) Grundstensnedlæggelsen i dag symboliserer også en tættere sammenhæng mellem skolen og beboerne i området. Skolen skal være kvarterets skole, og både lokaler og udendørsarealer skal være for alle og invitere til at blive brugt.

 

DET SOCIALE ASPEKT
JJW Arkitekter er totalrådgivere på projektet og har sikret, at lokalområdets intime og landsbyagtige atmosfære genfortolkes i de nye bygninger. Det styrker både skolens tilpasning til området og skaber, qua den intime skala, et område, der føles trygt for skoleeleverne. Idræts- og musikfaciliteterne kan anvendes af borgerne efter almindelig skoletid, ligesom det er planen, at de lokale borgere kan leje spiseområdet ved kantinen til private arrangementer. Endvidere får lokalområdets beboere adgang til de nyistandsatte udearealer.

Lars Lindeberg, partner hos JJW Arkitekter og ansvarlig for virksomhedens skoleprojekter, forklarer:

Hos JJW Arkitekter udvikler vi skoler ud fra et læringsmæssigt og socialt perspektiv. Udover at give eleverne og lærerne gode rammer til læring, arbejder vi også med ’det sociale rum’. Vi bestræber os på, at der både skal være plads til det store fællesmøde, fællesarrangementet for årgangen, klasseundervisningen, gruppearbejdet – helt ned til den brainstorm, der finder sted i vindueskarmen blandt to klassekammerater. Når vi samtidig styrker lokalområdets muligheder for at komme ind på skolens område og benytte dens faciliteter efter skoletid skaber, vi et socialt bæredygtigt projekt.

 

FAKTA
Bygherre: Byggeri i København, Københavns Kommune
Arkitekt og Totalrådgiver: JJW Arkitekter
Landskabsarkitekt: Schul Landskabsarkitekter
Entreprenør: Jakon
Ingeniør: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (Konstruktion) og Dansk Energi Management & Esbensen (Teknik)
Areal: 10.000 m2 / 5.000 m2 renovering og 5.000 m2 nybyggeri
Periode: 2015 – 2018

02/03/17

Henter Billede