Guide til kvalitet ved bygningsrenovering

GUIDE TIL KVALITET VED BYGNINGSRENOVERING
Byggeskadefonden har udgivet en ny guide, der sammenfatter fondens erfaringer i en række anbefalinger og indeholder eksempler på renovering af almene bebyggelser med inspirerende byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter. Hele to JJW-projekter er med som eksempelbyggerier.

STADIONKVARTERET
Renoveringen af Stadionkvarterets mere end 1.200 boliger i Glostrup fremhæves for med succes at forny bebyggelsen uden at ødelægge de grundlæggende kvaliteter:

Renoveringen af Stadionkvarteret illustrerer, hvor fint det kan lade sig gøre at forny en almen boligbebyggelse uden at ødelægge de grundlæggende kvaliteter – arkitektonisk stilfærdigt og byggeteknisk solidt.

 

Renoveringen har ikke ”kun” løst byggetekniske problemer med indeklima og miljøskadelige stoffer, men også skabt en øget mangfoldighed i boligudbuddet gennem tilgængelighedstilpasning og sammenlægning, så foreningen nu kan tilbyde alle generationer og beboergrupper gode boliger, der opfylder deres forskellige krav til en moderne bolig.

Eksisterende kvaliteter er styrket og fornyet, og der er skabt grundlag for en socialt bæredygtigtig udvikling af Stadionkvarteret i mange år frem.

Etape 1_foto Claus Bruun Kofoed

SVANEPUNKTET
Også renoveringen af Svanepunktet i Farum Midtpunkt er med i eksempelsamlingen. Her er to boligblokke blevet transformeret til genoptræningscenter, plejeboliger og seniorbofællesskab. Med respekt for historien er det ikoniske byggeris eksisterende kvaliteter og udtryk udviklet og videreført til gode boliger med forbedrede dagslysforhold og tæt forbindelse til omgivelserne.

Svanepunktet

Nye vinduer fører mere lys ind i plejecenteret og boligerne. Energiforbrug og driftsøkonomi er forbedret med energibesparende tiltag og nye fællesarealer, fællesterrasser samt renovering af de store parkeringsarealer har skabt bedre integration med omgivelserne.

Med projektet er det lykkedes at udvikle et eksisterende byggeri fra starten af 70’erne til moderne boliger med de bedste rammer for borgere, der har brug for plejefaglig hjælp og genoptræning, samt gode og trygge rammer for beboerne.

Svanepunktet

Læs mere om de to projekter og se flere andre gode eksempler på renovering af almene bebyggelser med inspirerende byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter hos Byggeskadefonden, hvor hele guiden kan hentes gratis.

https://www.bsf.dk/erfaformidling/guide-renovering/

16/09/20

Henter Billede