Hør Ole på DTU konference om bæredygtig renovering

DTU inviterer til konference med fokus på dagslys og bæredygtig renovering d. 18 november. Ole Hornbek fra JJW er en af foredragsholderne.

Ved at optimere dagslyset, når vores bygningsmasse og byrum renovers, gavner vi ikke alene miljøet i form af et bedre energiregnskab, vi kan også sikre et sundere indeklima og en bedre livskvalitet

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, arrangerer i samarbejde med Arkitektforeningen og Ingeniørforeningen, IDA, konference 18. november 2013 om dagslysets betydning for indeklimaet og vores velvære.

Konferencen sætter fokus på bæredygtig renovering af den eksisterende bygningsmasse med særlig vægt på at udnytte dagslyset til at forbedre indeklimaet og miljøet.

Oplæggene præsenterer en række ideer, visioner, ny viden og konkrete realiserbare projekter, der kan tjene som modeller for de udfordringer en opgradering af bygningsmassen vil møde med hensyn til kvalitet samt energi- og klimapolitiske mål.

I tre plenarmøder med emnerne Innovation, Dagslys og Transformation vil udfordringerne blive diskuteret, og de forskellige oplægsholdere vil give deres bud på, hvordan generelle forandringer og renoveringer kan udnyttes til at forbedre vores byer, bygninger og livskvaliteten for beboerne.

Konferencen er sponseret af Realdania, og deltagelse er gratis – se programmet for dagen her  og tilmeld dig her

31/10/13

Henter Billede