HP4 – BOLIGSELSKABER ANBEFALER NEDRIVNING

Bygherrerne på HP4-projektet anbefaler at nedrive de fem PCB-inficerede højhuse, der er første etape af det store renoveringsprojekt. På www.brondbystrand.dk skriver de blandt andet:

”De fire boligselskaber i Brøndby Strand Parkerne har igennem længere tid forsøgt at finde en løsning til at fjerne miljøgiften PCB fra fem af de ikoniske højhuse i Brøndby Strand. Det er desværre ikke lykkedes at finde en metode til at fjerne PCB, som er teknisk holdbar og økonomisk forsvarlig. På den baggrund har styregruppen for de fire boligselskaber i fællesskab i besluttet at indstille, at de fem 16-etagers højhuse i Brøndby Strand, der er forurenet med PCB, rives ned.

Det har ikke været en nem beslutning for styregruppen at indstille, at de fem højhuse i Brøndby Strand skal rives ned. Det har dog vist sig at være den eneste ansvarlige beslutning. Udover at indeholde miljøgiften PCB er der i de fem højhuse også problemer med nedbrudt beton og utidssvarende installationer. Det betyder, at bygningerne kræver en omfattende og meget omkostningsfuld renovering, som også kræver, at samtlige beboere skal genhuses i minimum 18 måneder. De fire boligselskaber har derfor vurderet, at det er nødvendigt at afveje om omkostningerne til renoveringen vil stå mål med resultatet. Efter mange undersøgelser er boligselskabernes vurdering, at kvaliteten af de renoverede boliger ikke kan retfærdiggøre en så dyr renovering.”

UNDERSØGT FORSKELLIGE SCENARIER
JJW Arkitekter vandt sidste år 1. etape af projektet, der netop omfatter de fem højhuse, som boligselskaberne nu anbefaler at rive ned.

Mauro Lucardi er projekteringsleder på projektet og forklarer:

JJW Arkitekter og Teknologisk Institut har gennemført en række beregninger og ydet særlig rådgivning til bygherrerne siden vi afleverede en verificering af budgettet på opgaven, som den blev udbudt for knap et år siden. Vi har revurderet saneringsmetode og -strategi, samt, efter ønske fra bygherrerne, vurderet et nedrivningsscenario. Vi har ydet bygherrerådgivning om de forskellige scenarier ud fra en helhedsorienteret bæredygtighedsbetragtning, der inkluderer økonomiske, sociale, miljømæssige og arkitektoniske overvejelser. Vi er i sagens natur kede af at miste opgaven med renoveringen af højhusene, men har samtidig stor respekt for boligselskabernes beslutning.

 

Af Brøndby Strands hjemmeside fremgår endvidere:

”En nedrivning af almene boliger kræver en godkendelse fra beboerne i de respektive boligafdelinger, Brøndby Kommune og Transport-, Bygnings og Boligministeriet. Der er derfor stadig længe til, at en eventuel nedrivning vil kunne gennemføres. For beboerne i de fem berørte højhuse betyder det, at de skal genhuses. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår det kommer til at ske, men boligselskaberne regner med at kunne melde en tidsplan ud i løbet af efteråret 2017.”

Læs hele udmeldingen fra boligselskaberne, inklusiv udtalelse fra Brøndbys Borgmester, Kent Magelund, på www.brondbystrand.dk

16/03/17

Henter Billede