Hvad er en almen bolig?

HVAD ER EN ALMEN BOLIG?

Mere end 1 mio. danskere bor alment – næsten én ud af seks. Boligformen adskiller sig fra resten af boligmarkedet – både i Danmark og på verdensplan – ved bl.a. at være drevet på et non-profit grundlag og bygge på 100 procent beboerdemokrati.

Vigtig viden, som er helt elementær for at kunne samarbejde effektivt med beboere og boligforeninger om renovering og udvikling af de store kvaliteter i deres boliger.

Herunder har vi samlet lidt mere fakta sammen om de almene boliger og udfoldet hvad begreber som NON-PROFIT og BEBOERDEMOKRATI dækker over i almene sammenhænge, samt hvordan FINANSIERINGSMODELLEN helt kort hænger sammen. (Klik på billedet for fuldskærmsvisning.)

Du kan også læse mere om JJW Arkitekters erfaringer med renovering og fremtidssikring af de almene boliger i vores renoveringspublikation RE_NO_VA_RE – hent den her.

30/01/20

Henter Billede