INDRETNINGSMANUAL FOR KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i samarbejde med JJW Arkitekter udarbejdet ”Indretning af Plejecentre” – en indretningsmanual for kommunens plejecentre.

Med udgangspunkt i mange års erfaring og viden sammenfatter manualen en række hensyn og anvisninger til, hvordan man indretter velfungerende plejecentre. Målet er at hjælpe de indretningsansvarlige på kommunens plejecentre med at træffe de rigtige beslutninger, så man undgår fejlkøb og uholdbare løsninger, der koster mange penge at ændre, drifte og vedligeholde.

LÆS OGSÅ: PLEJECENTER OG SUNDHEDSHUS SKABER BYLIV I ALBERTSLUND

EN DREJEBOG FOR DE RIGTIGE BESLUTNINGER
Et afgørende succeskriterie for Københavns Kommunes plejeboliger er, at de fysiske rammer støtter tankerne om det gode liv for beboerne og skaber rammerne for gode arbejdsvilkår for medarbejderne. Det betyder blandt andet, at plejeboligen først og fremmest tænkes som den enkelte beboers hjem, og at indretningen hjælper dem med at være så selvhjulpne som overhovedet muligt. Derudover skal plejecentrene indrettes med fokus på medarbejdernes dagligdag, ligesom indretningen skal understøtte en rationel drift.

Mange af de ældre kommer fra et hjem, hvor de har boet i flere årtier, og for dem kan det være rigtig svært at skulle vænne sig til nye rammer og vaner, når de flytter på plejehjem. Det skal vi være bevidste om, så vi kan hjælpe de ældre til at få et godt liv på plejehjemmet, hvor de føler sig hjemme. Og her spiller plejehjemmets indretning en afgørende rolle

 

siger Ninna Thomsen, Sundheds- og Omsorgsborgmester i København.

LÆS OGSÅ: JJW BLIVER TOTALRÅDGIVER I HORNBÆK

Tine Pernille Nielsen, indretningsarkitekt MDD, har været JJW Arkitekters ansvarlige på udarbejdelsen af indretningsmanualen. Hun fortæller, at manualen kvalificerer kommunens indretningsarbejde og gør det muligt at fokusere på evidensbaserede løsninger.

Der er utroligt mange faktorer, der skal spille sammen når man indretter plejecentre. ”Indretning af Plejecentre” er baseret på mange års erfaringer og den nyeste viden indenfor indretningsområdet. Det har været en fornøjelse at sammenfatte de mange erfaringer og overvejelser Københavns Kommune har gjort sig til en manual, der kan anvendes af alle, der arbejder med fysiske løsninger i ældreplejen. Manualen indeholder mange gode råd til hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for beboere, ansatte og pårørende. Og omvendt undgår at vælge løsninger, der af den ene eller anden årsag ikke fungerer i dagligdagen.

 

”Indretning af Plejecentre” er delt i fire overordnede dele, hvori der angives æstetiske, funktionelle såvel som bæredygtigheds­fremmende løsninger.

Københavns Kommune distribuerer ”Indretning af Plejecentre” til deres plejecentre.

FOTO: Torben Eskerod

30/01/17

Henter Billede