INDVIELSE AF KATRINEDALS SKOLEN

28 . august indviede Overborgmester Frank Jensen (S) og Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) Katrinedals Skole. Skolen er blevet grundigt renoveret og udvidet med 3.500 m2 og er et bæredygtigt foregangsprojekt.

TILPASSET ELEVERNES BEHOV
Katrinedals Skole er udvidet og renoveret som en socialt bæredygtig skole, der understøtter elevernes læring og sociale udvikling. Samtidig inviterer skolen med den nye indretning og fokus på tilgængelighed til grønne udearealer områdets beboere ind på området efter skoletid. På den måde bliver det muligt at bruge skolens mange kvadratmeter optimalt. Som totalrådgiver har JJW Arkitekter fokuseret på at skabe en skole, der tilgodeser elevernes behov og skolens undervisningsform. De enkelte rum er tilpasset elevernes alder og forskellige læringssituationer. Tilpasningen til elevernes forskellige alderstrin, behov og evner går igen i indretningen af skolens undervisningslokaler, hvor der er arbejdet med variation og fleksibilitet bl.a. med multifunktionelle møbler, der kan tilpasses efter behov. Desuden er der både etableret plug ’n play-områder og et naturvidenskabeligt science-center. Ud fra en totaløkonomisk tilgang er der valgt løsninger, der sikrer, at skolen tåler at blive brugt, hvorved man minimerer udgifter til drift og vedligehold.

Til indvielsen var der både taler af Overborgmester Frank Jensen (S) og Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V).

Med renoveringen og udvidelsen af Katrinedals Skole sætter vi to streger under, hvor højt vi prioriterer vores københavnske folkeskoler. Som by vokser vi år for år, og nu har vi skabt endnu mere plads til Vanløses mange skolebørn i et gennemtænkt, grønt og bæredygtigt byggeri. Stort tillykke til alle børn og voksne, der nu får optimale rammer for leg og læring

siger overborgmester Frank Jensen (S).

Stort tillykke til Katrinedals Skole, som endelig får et læringsmiljø, der understøtter den moderne undervisningsform, som skolen har udviklet gennem de seneste år. Jeg er sikker på, at elevernes lyst til at lære bliver endnu større, når de kan lave forsøg i det nye science-center og bolte sig på den nye løbebane og de grønne udearealer, som børn og voksne også kan bruge uden for skolens åbningstid

 

siger børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V).

Katja Viltoft, kreativ direktør og partneransvarlig for LÆRING & KULTUR samt ERHVERV & SUNDHED hos JJW Arkitekter er glad for at udvikle nye rammer for elever, lærere og byens borgere:

Hos JJW er vores mål at særliggøre det almindelige, hvilket betyder at vi kærer os om at udvikle gode rammer og smuk arkitektur til helt almindelige hverdagsfunktioner. Vores skoletid er noget af det, der sætter sig størst spor for resten af livet, og jeg er overbevist om, at Katrinedals Skole vil komme til at præge de børn og voksne, der har deres dagligdag på skolen. Som en skole hvor det sociale fællesskab er helt centralt, men hvor man også kan finde ro til fordybelse. Et sted hvor man bliver stimuleret til både at arbejde med hoved og hænder i de mange inspirerende værksteder og faglokaler. Og en skole hvor man ikke kun taler om bæredygtighed og genbrug, men også handler derefter ved i praksis at have en skole, der er bygget af gamle genbrugte mursten. Skoler er investeringer i fremtiden og jeg er sikker på, at samfundsinvesteringer i gode skoler kommer mangfoldigt tilbage på den sociale, økonomiske og miljømæssige bundlinje.


SKOLEEKSEMPEL PÅ DEN CIRKULÆRE ØKONOMI
I forhold til miljø er Katrinedals Skole et bæredygtigt foregangsprojekt, idet man genanvender tegl fra Bispebjerg Hospital til de nye bygninger og verdens første Cradle 2 Cradle certificerede cementfri kalkmørtel fra KALK binder det hele sammen. Katrinedals Skolen er således et skoleeksempel på den cirkulære økonomi.

Udover selve skolebyggeriet er udvidelsen af fritidshjemmet ”Katfrit” en del af projektet, ligesom Brønshøj Sportshal er udbygget og konverteret til Katrinedalshallen, der er skolens idrætshal, som også kan benyttes af beboerne i lokalområdet.

FOTO: Torben Eskerod

FAKTA
Projekt: Udvidelse og renovering af Katrinedals Skole
Bygherre: Københavns Kommune
Periode: 2013- 2017
Areal: Nybyggeri ca. 3.500 m² / renovering 6.000 m²
Totalrådgiver/Arkitekt: JJW Arkitekter A/S
Entreprenør: Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S
Ingeniør: Rambøll
Landskab: BOGL / PK3 Landskab

28/08/17

Henter Billede