INDVIELSE AF KATRINEDALSHALLEN

Fredag d. 10. februar var der officiel indvielse af Katrinedalshallen – den tidligere Brønshøj Sportshal. Renoveringen af Katrinedalshallen er en del af den igangværende helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse af Katrinedals Skole.

HAL FRA 1938 FÅR EN OPGRADERING
Renoveringen af Katrinedalshallen er gennemført for at imødekomme Katrinedals Skoles behov for ekstra idrætskapacitet. Et nyt indgangsparti ved hallens tidligere nødudgange ved Katrinedalsvej sikrer eleverne en mere sikker vej fra skolen til idræt. Ved den nye hovedindgang er der etableret et nyt ankomstareal, nye omklædningsrum, samt en ny multisal på et indskudt dæk over omklædningsrummene. I forbindelse med ombygningen er der indarbejdet en række energimæssige tiltag, herunder udskiftning af hallens varmeanlæg og LED belysning.

Efter skoletid er Katrinedalshallen åben for Københavns Kommunes fritidsbrugere, hvilket er en del af København Kommunes strategi om flere og bedre idrætsfaciliteter.

JJW Arkitekter er totalrådgivere på projektet, der udføres i samarbejde med B. Nygaard Sørensen og Rambøll. Byggeri København, Københavns Kommune er bygherre. På indvielsesdagen bød skoleleder Rikke Schultz Petersen velkommen, Katrinedals Skoles elever optrådte med sang, hvorefter Overborgmester Frank Jensen (A) holdt tale og blandt andet fortalte:

Den ombyggede Katrinedalshal vil blive til gavn for hele Vanløse. Med det nye navn knytter vi hallen naturligt til skolen, og hallen giver både skolebørn og voksne nye flotte rammer til deres idræts- og fritidsaktiviteter. Det er jeg rigtigt glad for.

 

LÆS ARTIKEL FRA VANLØSEBLADET: Nye flotte rammer i Katrinedalshallen.

Derudover var der taler ved Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), Lars Lindeberg, Partner og kreativ direktør JJW Arkitekter, Mie Andersen projektleder BYK – Københavns Kommune og Tjørn Djurhuus B. Nygaard Sørensen.

Lars Lindeberg, partner hos JJW Arkitekter, fortæller

Undersøgelser viser, at børn lærer bedre, når de fysisk aktive, og som bekendt er fysisk aktivitet også et fokuspunkt i skolereformen. Det er en fornøjelse at være med til at udvikle rammerne for børns sociale og læringsmæssige udvikling, i dette tilfælde ved at skabe gode rammer for deres idrætsundervisning. Det fremmer forhåbentligt både deres læring, fællesskab og inspirerer dem til et liv, hvor de er fysisk aktive. Derudover glæder det mig, at Katrinedalshallen bliver en udvidet del af fritidstilbuddene i Vanløse, idet man sikrer en dobbeltudnyttelse af arealerne. Hermed får borgerne mere ud af deres skattekroner, skolen og lokalsamfundet bliver bedre integreret, hvilket er godt for livet i bydelen.

 

FAKTA
Bygherre: Byggeri København, Københavns Kommune
Totalrådgiver: JJW Arkitekter A/S
Entreprenør: B. Nygaard Sørensen A/S
Ingeniør: Rambøll
Areal: 1.347 m2

Billede: Snap fra Vanløsebladet

15/02/17

Henter Billede