INDVIELSE AF KIRSEBÆRHAVEN SKOLE

Fredag d. 10.11.17 blev Kirsebærhaven skole indviet. JJW har sammen med Kragh og Berglund på landskab og Jørgen Nielsen Ingeniører lavet en helheds renovering af den gamle fine skole fra 50´erne fra 3-4 spor. Til indvielsen var der taler fra borgmester, Pia Allerslev, områdechefen for byfornyelsen,  skoleleder Annette Lauge og Katja Viltoft fra JJW som kan læses nedenfor.

Som arkitekter er det at bygge skoler noget af det vi synes er allermest spændende: at bygge skoler, det er som at bygge samfund, bygge fremtid, bygge muligheder, bygge sammenhold. Man tegner og bygger til dem, der skal forme vores samfund ude i fremtiden og de rum de har opholdt sig i dem tager de med sig deres erindring.

 

Rom blev ikke bygget på en dag og det blev Kirsebærhaven skole heller ikke.

Selve skolen er fra 1957. Et meget fint eksempel på funktionalismens arkitektur: lave bygninger, med meget dagslys og kig til gårdhaver og grønne mellemrum. Bygget i gedigne materialer: gule mursten, både ude og inde, trædøre i ædeltræ og indmurede keramiske kunstværker på gangene.

Et eksempel på et samfund, der vil sine børn og sin skole det bedste. Siden da, er der i tidens løb i forskellige omgange bygget til og bygget ud, senest med den om- og nybygning som vores hold har stået for. Man har bygget ud for at få mere plads og for løbende at tilpasse skolen de pågældende tiders visioner og pædagogiske principper. Hvor dogmet i 1957 hed mere lys og luft og grønne arealer, som kontrast til de mange skoler i det indre København er vor tids dogmer sammenhæng og transparens, styrkelse af de faglige og de sociale kompetencer. Og det betyder noget for hvordan en skole skal se ud og fungere for at kunne understøtte det.

På Kirsebærhaven skole har vores fokus har været at bygge videre på de mange kvaliteter, der er i Kirsebærhaven skole, men samtidig tilføre den noget nyt. Noget nyt, der passer ind og bygger videre på den gamle skole.

Den gule tegl har været Kirsbærhavens trofaste følgesvend fra starten gennem alle nybygninger til skolen gennem tiderne, og det har været en dejligt at kunne arbejde videre med de gule mursten. Murstenene er byggeriets svar på LEGO. Et lille element, der kan stables og vendes, som kan skabe stor og små byggerier, alt sammen skabt ud fra den ene mursten. Mursten er et materiale, der kan stå ude om natten… som er endnu smukkere 60 år efter opførelsen, som giver de indre rum en stoflighed og varme. Og som er lige præcis så robust som nødvendigt, når det skal holde til skolebørn hver dag hele året.

På Kirsebærhaven skole har vi med de gule mursten kunnet bygge videre på helheden, skabt af dem før os og parat til at blive bygget videre på i fremtiden. Den næste gule brik bliver fritidshjemmet rumraketten, som vi allerede er på vej med.

Men det er også vigtigt at Kirsebærhaven kan mærke at de har fået noget nyt, noget, der inspirerer og sætter nye ting i gang. Noget, der forstærker sammenhængene på tværs og som understøtter en meget mere differentieret læring med gruppe- og projektarbejde.

Hvor mange skoler har ”hjerterummet” som et atrium inde i skolen har Kirsebærhaven får forstærket de to udendørs ”hjerterum”, de to skolegårde, så de binder de forskellige områder af skolen sammen og både inspirerer til leg, men også kan bruges til samling og undervisning. Og I har fået rigtig mange typer særlige, nye og spændende rum, der kan supplere den daglige undervisning

Så stort tillykke med jeres nye og gamle skole.

13/11/17

Henter Billede