INDVIELSE AF KLOSTERMARKSSKOLEN

Torsdag d. 6. november er der officiel indvielse af Klostermarksskolen i Roskilde. JJW Arkitekter har i samarbejde med Anker Hansen & Co, Oluf Jørgensen, Kragh og Berglund vundet konkurrencen om og gennemført om- og tilbygning af en folkeskole fra 1965 tegnet af Henning Larsen.

For at få en mere sammenhængende og velfungerende skole indenfor den eksisterende budgetramme har teamet nedrevet 5.500 m2 af skolens samlede 12.000 m2 og erstattet dem med 4.200 m2 nybyggeri og renoveret den eksisterende bygningsmasse. Målet har været at transformere den eksisterende skole og opnå ”Mest skole for pengene” både mht. anvendelige kvadratmeter, men i lige så høj grad når det drejer sig om kvalitet og sammenhænge i de rum, der skabes.

Skolens funktioner er komprimerede på et mindre område i to etager omkring et centralt torv. Dette medfører, at flere hele tiden befinder sig tæt på skolens ”hjerte”. Klostermarksskolen er blevet en mere samlet skole, hvor den enkelte elev mærker fællesskabet med de andre elever, får visuel kontakt til skolens voksne og løbende har mulighed for at tage pulsen på skolen. Ved at tænke skolen som en by med et centralt torv og små lokale pladser er der skabt rammer for et fællesskab, der omfatter hele skolen men ligeledes små lokalmiljøer omkring de forskellige alderstrin.

Klostermarksskolen er renoveret og tilbygget, så den tilgodeser elevernes, de ansattes og forældrenes behov – og ved at komprimere skolens bygninger har det været muligt at indarbejde forskellige energioptimerende og bæredygtige tiltag.

Målet med den gennemgribende ændring af skolens funktioner, sammenhænge og udtryk har ført til, at Klostermarksskolen nu fremstår som en helstøbt skole, hvor de tidligere epoker føjer sig sammen med de nye og renoverede bygninger til en sammenhængende skole.

Yderligere information om indvielsen på Klostermarksskolens hjemmeside.

05/11/14

Tilknyttet Klostermarksskolen

Henter Billede