INDVIELSE AF NATURCENTER AMAGER STRAND

Torsdag d. 28. maj indviede Københavns Børne- og Ungdomsborgmester, Pia Allerslev (V), Naturcenter Amager Strand – et lærings- og oplevelsessted for elever i indskolingen og børn i dagtilbud. Der var taler ved Morten Kabell (Ø), Teknik- og Miljøborgmester, Malene Barkhus, formand for Undervisningsudvalget i Frederiksberg Kommune og Gorm Gunnarsen, næstformand i Amager Standpark I/S.

GRÆNSERNE MELLEM UDE OG INDE UDVISKES
Naturcenter Amager Strand består af tre træbygninger, der udgør rammerne for formidlingsaktiviteter, opbevaring og foreningsliv. Centeret er et kombineret strandhus til opbevaring af grej og mindre både, et naturcenter til leg og læring og et klubhus til fællesmøder.

Centeret kan håndtere forskellige aldersgrupper og programmer til vands og til vands, så brugerne på én og samme tid har rum til fordybelse og plads til sociale arrangementer. Centerets fleksibilitet har været afgørende for udformningen, der er funktionel og inddrager landskabet, så grænserne mellem inde- og udeliv udviskes.

STRANDSTATIONER SOM INSPIRATION
Byggeriet er inspireret af de eksisterende strandstationers formsprog og er tilpasset sol-og vindforhold, så der opstår naturlige udendørs lommer med lys og læ, samtidig med at bygningskroppene via deres forskydninger indrammer udsigten. Tagene er beklædt med græstørvetag og langhåret sedum, der er i familie med klitternes beplantning. De grønne tage medvirker til at afvande bygningerne, har en positiv indflydelse på CO2 balancen og sikrer harmoni med Amager Strands klitlandskab.

”Naturcentret og Foreningsbyen på Amager Strand er blevet lige netop det, vi drømte om, da idéen blev født. Et byggeri som lægger sig så naturligt ind i strandnaturen, som havde det været der altid – og alligevel er det et både markant og smukt byggeri. Et sted der altid byder på en solkrog og læ for vinden. Et sted der i den grad rummer børnene og alle deres aktiviteter, ikke mindst hvad angår akustikken. Det er arkitektur for mennesker.”

 

Lene Jensen, Amager Strand I/S

FAKTA
Frederiksberg Kommune, Amager Strandpark I/S og Amager Øst Lokaludvalg. Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune v. Skoletjenesten står for den daglige drift i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Byggeriet er finansieret af Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Amager Øst Lokaludvalg og Friluftsrådet har givet økonomisk tilskud.

JJW Arkitekter er arkitektrådgiver og har udviklet projektet i samarbejde med EKJ rådgivende ingeniører, mens Adserballe & Knudsen er entreprenør.

FOTO
Billedet viser et TV-hold, der jagter redningsveste.

Læs mere på www.skoletjenesten.dk

 

28/05/15

Henter Billede