Interview om DGNB diamant med Sara Ettrup

Sara Ettrup har været med som fagdommer i pilotprojketfasen af DGNB Diamant-ordningen og fortæller i et interview med i Arkitektforeningen om ordningen og ikke mindst vigtigheden i, at vi har fået en matrix der handler om arkitektonisk kvalitet og den værdiskabelse god arkitektur giver fra sig.

DGNB Diamant er en udmærkelse, som kan tildeles DGNB-certificeret byggeri med høj arkitektonisk kvalitet. DGNB Diamant hviler på en todelt fagfællebedømmelse, som har til formål at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i DGNB-certificeret byggeri gennem uafhængig rådgivning og evaluering af konkrete projekter. DGNB Diamant er nyt i Danmark og en videreudvikling af det oprindeligt tyske koncept, udviklet i samarbejde med Akademisk Arkitektforening.

Du kan læse hele interviewet her

10/10/18

Henter Billede