JJW Arkitekter udvider partnerkredsen

JJW ARKITEKTER UDVIDER PARTNERKREDSEN MED FIRE
ASSOCIEREDE PARTNERE

Med udnævnelsen af fire nye associerede partnere, sætter JJW Arkitekter nu fart på udvikling af tegnestuens faglige fundament og ydelser. Med baggrunde som rumdesigner, bygningskonstruktør, Cand. Mag. i Litteraturvidenskab & Moderne kultur og diplomingeniør i bygningsdesign træder de fire nye associerede partnere ind i JJW Arkitekters ledelse for at skabe et bredere fundament for virksomhedens videre udvikling.

Janne Raahauge Dyhr, Syreen Louise Kihm, Martin Oddershede og Nicolaj Gjøg, der alle er rekrutteret blandt virksomhedens kernemedarbejdere, skal med udgangspunkt i deres forskellige faglige kompetencer være med til at styrke JJW Arkitekters fokus på tværfaglig rådgivning og understøtte ambitionen om, at tegnestuen fortsat skal være en ansvarlig, bredt fagligt funderet og uafhængig arkitektvirksomhed.

JJW Arkitekter er i dag ejet af arkitekterne Katja Viltoft, David Ploug og Lars Andersen.

De fire nye associerede partnere: Janne Raahauge Dyhr, Martin Oddershede, Nicolaj Gjøg, Syreen Louise Kihm.

’Med Janne, Syreen, Martin og Nicolaj i ledelsen, udbygger vi JJW Arkitekters faglige fundament med en række tværfaglige kompetencer og styrker dermed vores faglige bredde og position i markedet. Vi har en klar ambition for fremtiden om fortsat at være en tværfaglig og uafhængig arkitektvirksomhed, hvor mange og forskellige fagligheder arbejder tæt sammen om at udvikle morgendagens bygninger. Dette skal selvfølgelig også afspejles i virksomhedens ledelse, så vi bliver ved med at udvikle os og fortsat kan tilbyde vores kunder den rigtige rådgivning’,

siger partner og bestyrelsesformand Lars Andersen, der fortsætter:

’Udvidelsen af partnerkredsen er et naturligt skridt i et rullende generationsskifte i JJW Arkitekter, og i bestyrelsen er vi utroligt glade for, at de fire nye associerede partnere har sagt ja til at blive en del af ledelsen, og vi ser meget frem til at arbejde sammen med dem om den fortsatte udvikling af JJW Arkitekter som uafhængig rådgivervirksomhed med et særligt fokus på det eksisterende byggeri.’

Også hos de fire nye associerede partnere, er der glæde over, at der nu er et bredt fagligt fundament på plads for udviklingen af JJW Arkitekter, og de ser hver især frem til at bidrage med deres forskellige kompetencer.

Syreen Louise Kihm er Cand. Mag. i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur fra Københavns Universitet og Master i By- og Boligforhold fra AAU. Syreen har været hos JJW Arkitekter siden 2016 – først som akkvisitionsmedarbejder og siden 2022 som akkvisitionschef. Med stærke kompetencer inden for forretnings- og projektudvikling og en stor interesse i at bevare og udvikle de mange værdier inden for den almene boligsektor er Syreen en naturlig del af virksomhedens fremtidige ledelse. Syreen har et omfattende netværk blandt virksomhedens mange kunder og samarbejdspartnere og vil også fremover være JJW Arkitekters akkvisitionschef.

Syreen udtaler:
’Det handler om af få et bredere fundament for den fremtidige udvikling af JJW Arkitekter. Vi vil mere end at designe og bygge nye bygninger. Vi vil bevare, transformere, udvikle og skabe rammer om liv i et bredere perspektiv. Det kræver andre og mere diverse kompetencer end de rent arkitektfaglige. Optagelsen af nye associerede partnere med forskellige fagligheder er derfor en naturlig del af tegnestuens udvikling mod en bredere forretningsforståelse og mere fokus på eksisterende byggeri, bæredygtighed og procesydelser. Det er en udvikling jeg glæder mig meget til at bidrage til og være en del af’.

Janne Raahauge Dyhr er uddannet Rumdesigner fra Danmarks Designskole og har været ansat hos JJW siden 2008. Janne har arbejdet med JJW Arkitekters indretnings- og designprojekter, herunder kulturprojekter, design og identitet, arealoptimering, hybride arbejdspladser, bygningsintegreret kunst og facilitering af organisationsforandringer. Janne er en stærk ideudvikler og udfordrer af det bestående og overtager nu ansvaret for erhverv og indretning.

Janne udtaler:
’Jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for erhverv og indretning. Indretningsdesign er en vigtig faglig disciplin, med et stort og ufortalt potentiale, som jeg ser frem til at sætte på agendaen. Det skal være tydeligt for alle, hvad det er, der gennemsyrer JJWs indretningsprojekter; et tæt samarbejde, høj kvalitet i proces og produkt og en sikker oversættelse af kundens DNA’.

Nicolaj Gjøg har en baggrund som tømrer og bygningskonstruktør og blev ansat hos JJW Arkitekter i 2008. Nicolaj er en central faglig kapacitet og projektleder i virksomhedens arbejde med eksisterende byggeri og kontraktstyring. Nicolaj, der er uddannet byggeøkonom og har stor erfaring med almene processer, skal styrke ledelsen af arbejdet med det eksisterende byggeri og transformation i parløb med partner David Ploug. Samtidig bliver Nicolaj ansvarlig for kvalitet og værktøjer i projekteringen.

Nicolaj udtaler:
’Renovering og restaurering har tidligere været mindre fint end ’værk-arkitektur’. Det giver heller ikke altid lige så flotte billeder, da vores succeskriterie ofte er, at man ikke kan se, at vi har været der, når vi er færdige. I dag kan hele verden heldigvis se, hvor vigtigt det er, at vi bevarer og udvikler vores eksisterende bygningsmasse, og jeg glæder mig rigtig meget til, at være med til at bygge videre på vores gode erfaringer på området’.

Martin Oddershede er diplomingeniør i bygningsdesign. Han har talrige efteruddannelser inden for bæredygtighed og har været ansat i JJW Arkitekter siden 2019. Som bæredygtighedschef bidrager Martin aktivt til at accelerere JJW Arkitekters ansvarlighedsindsats og udmønte de forpligtelser, der følger med at være en B Corp certificeret arkitektvirksomhed. Med et stadigt fokus på at flytte projekter og virksomhed i en bæredygtig retning, har Martin et vedvarende fokus på genanvendelse af eksisterende bygninger og, når vi bygger nyt, at understøtte de langtidsholdbare og ansvarlige beslutninger.

Martin udtaler:
’Fra at være en specialistydelse i udvalgte projekter, er bæredygtighed hos JJW Arkitekter blevet en stadig vigtigere ramme for måden vi arbejder på og agerer på som virksomhed – også i kraft af vores B Corp certificering. Jeg er utrolig glad for at bæredygtighed som faglighed nu bliver forankret i partnerkredsen, og jeg glæder mig rigtig meget til at bidrage til at folde feltet ud i endnu mere konkrete handlinger, på tværs af projekter og i alt hvad vi gør som virksomhed’.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT
Mette Seiding, Administrerende direktør JJW Arkitekter, telefon 3013 8011

26/01/24

Henter Billede