JJW BIDRAGER TIL NYE VEJLEDENINGER OM UDBUDSPROCESSEN

Værdibyg har netop udgivet to nye vejledninger omhandlende udbudsprocessen. JJWs Lars Christensen, der er afdelingsleder for Læring og Kultur, har været en del af kompetencegruppen, der har bidraget til udarbejdelsen med viden og erfaringer. Lasse Grosbøl, arkitekt og projektleder i JJW, har bidraget som ressourceperson og var taler ved lanceringen af de to vejledninger i Bygningskulturens Hus den 16. januar 2018.  De to vejledninger DIALOG I UDBUDSPROCESSEN og UDBUD MED FORHANDLING giver anbefalinger og værktøjer til værdiskabende dialog mellem bygherre og tilbudsgiver.

At gennemføre udbud og afgive tilbud er en krævende og omkostningstung proces. Men det er også det afgørende tidspunkt i byggeprocessen, hvor priser og ydelser fastlægges, og hvor samarbejdsparter finder hinanden. Derfor er det vigtigt at have en god og værdiskabende proces.

 

Lasse Grosbøl delte ved lanceringen sine erfaringer omkring UDBUD MED FORHANDLING I PRAKSIS, blandt andet med udgangspunkt i JJWs erfaringer fra Søndermarken, hvor Lasse gennem de seneste år har været ansvarlig. Projektet indeholder en omfattende renovering af 434 almene boliger for Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB. JJW er totalrådgiver og har på projektet arbejdet målrettet med udbud med forhandling og med tidlig inddragelse af entreprenørerne, hvilket ifølge Lasse Grosbøl har haft en positiv indflydelse på at kvalificere de indkomne tilbud.

Det er opløftende at se, hvordan vores udbudsproces har resulteret i økonomisk, tidsmæssigt og fagligt gode tilbud, der viser en dyb forståelse for opgavernes karakter og succeskriterier.

 

JJW er glade for at kunne bidrage til udviklingen af området med vores erfaring omkring udbudsprocessen som både rådgiver og tilbudsgiver.

Hent de to vejledninger her på Værdibygs hjemmeside.

23/01/18

Henter Billede