JJW er første nordiske arkitektvirksomhed med B Corp certificering!

JJW Arkitekter arbejder i vores rådgivning og projekter, med udgangspunkt i ønsket om at særliggøre det almindelige. Vi tager samfundsmæssigt ansvar og skaber skræddersyede rum, bygninger, bebyggelser og byrum, til almindelige menneskers hverdag – vi gør hverdagsrum til noget særligt. Der er ingen tvivl om, at vi som virksomhed sætter størst aftryk via vores projekter, men vi ønsker også at drive virksomhed med et ansvarligt udgangspunkt. Det gælder ledelsesbeslutninger, måden virksomhedens medarbejdere ledes på, hvem vi handler med, hvordan vi bor, og alle de måder vi interagerer med verden på.

Vi har valgt at B Corp-certificere JJW Arkitekter for at blive holdt fast på at være ambitiøse, både som ansvarlige arkitekter og som ansvarlig virksomhed. Klimaforandringer og ressourceknaphed er ikke længere en trussel, men en forudsætning, og vi må alle bidrage til løsningen. En stor del af Danmarks samlede CO²-udledning skyldes byggeri. Derfor er det helt afgørende, at virksomheder i byggebranchen tager ansvar. B Corp er JJWs vej til at sikre, at vi er en del af løsningen, og bliver holdt fast på at forbedre os og forfølge vores mål om ansvarlighed.

 

B Corp måler på governance, medarbejderforhold, leverandører, kunder og interaktion med lokalsamfundet, og den omfattende certificeringsprocessen har bevidstgjort os om, både hvor vi i forvejen viser gode takter, og hvor vi med fordel kan mindske vores klimaaftryk på verden. Vores mål er at fremskynde positive ændringer i virksomheden og på samme tid at skabe værdi for verden omkring os.. ⁠Vores certificering giver vores kunder og samarbejdspartnere sikkerhed for, at vi gør, hvad vi siger vi gør, og at vi har forpligtet os til at skabe positive ændringer – både med vores rådgivning, og vores adfærd som virksomhed.⁠.

Parallelt med certificeringsprocessen har vi arbejdet med at udvikle vores bæredygtighedsværktøjer og processer. Det betyder at alle virksomhedens projekter nu, på et tidligt stade, bliver bæredygtighedsscreenet. Screeningen viser et byggeris klimaaftryk og visualiserer konsekvenser af arkitektoniske og materialemæssige valg, så vores kunder på et fuldt oplyst grundlag kan træffe de rette beslutninger for at udvikle og optimere deres bæredygtighedsambitioner.

Hele virksomheden blev, på vores visionsdag i februar introduceret til B Corp, og medarbejderne inddraget i arbejdet med at udpege forbedringsmuligheder. Vi nedsatte i den forbindelse også et team af medarbejdere, vores B Board, som nu har til opgave at følge op på vores processer og ageren i de kommende år, for at holde fokus på, at vi bliver ved at forbedre os, både i projekter og drift, til vi skal recertificeres i 2023.

B Corp er en global bevægelse af virksomheder med det fælles mål at redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. Målet er ikke at være den bedste virksomhed i verden, men den bedste virksomhed for verden. B Corps bruger kerneforretningen til at skabe positiv samfundsforandring til fordel for verden og bundlinjen, og lever op til højere standarder både socialt, miljømæssigt og i forhold til gennemsigtighed.

B Corp Danmark blev etableret i slutningen af 2016 og der er i dag 22 danske B Corp Virksomheder. JJW Arkitekter er den første B Corp certificerede arkitektvirksomhed i Norden.

23/11/20

Henter Billede