JJW GIVER BUD PÅ AMIRALSSTADENS FREMTID

Malmö Stad, boligselskabet MKB og developeren Trianon har inviteret Team JJW Arkitekter med til parallelopdraget ”Idéverkstad Amiralsstaden”. Målet er at lave en strategi for udviklingen af området omkring den kommende Rosengård Station, området omkring bydelens centrale butikscenter ’Rosengård C’ samt koblingen mellem disse og resten af byen. Opgaven går ud på både at skabe fysiske, organisatoriske og sociale forandringer.

Team JJW Arkitekter består af J+S Projektutveckling, Camilla Hedegaard Møller, Birgitte Mazanti og René Kural og temaets forslag hedder ”Amiralsstaden – De nye generationers by”.

TRE ATTRAKTIONER
Susanne Renée Grunkin, faglig leder af JJW Landskab, fortæller

Vores forslag tilgodeser i et samlet greb flere centrale parametre, der udover forandringen af den fysiske struktur også styrker de forskellige områders sociale struktur. For at tilbyde noget som også øvrige Malmøborgere vil opsøge, indeholder vores forslag tre primære attraktioner. Den ene er Malmö Dansemekka, som bliver en mødeplads for social og kreativ fysisk udfoldelse, og bliver et anderledes supplement til områdets eksisterende stærke idræts- og idrætsforeningsliv. Den anden er et campusområde med både uddannelsesinstitutioner og plads til opstarts-virksomheder og mere traditionelt erhverv samt byens bedste maker space i form af et væksthus for offentligt og privat entreprenørskab. Den tredje attraktion er en wellness hub, der skal være et cluster for sundhed og velvære med både kommercielle og ikke-kommercielle aktører, herunder også uddannelser indenfor det sundhedsfaglige felt. Alle tre attraktioner skaber både nye muligheder for de nuværende beboere og bliver en magnet for udefrakommende.

 

UDVIKLINGSTILTAG KRÆVER NY OG DEDIKERET ORGANISATION
Teamet foreslår også en ny økonomisk og organisatorisk model, der både tiltrækker nye aktører og giver dem, der allerede bor i området mulighed for at være med.

Håkan Samuelsson fra J+S Projektutveckling forklarer

For at komme i mål opererer vi med en ny økonomisk-organisatorisk struktur i form af et udviklingsselskab, en byrumsfond og en investeringsfond. Ved at omstrukturere området og den måde, det er organiseret og drevet på, skaber vi et økonomisk bæredygtigt fundament for byudviklingen. Vi trækker nye investorer til, støtter det lokale entreprenørskab og inddrager borgerne i udviklingen. Derudover skaber vi nogle mindre strukturer og blander funktioner og ejerformer.

 

Udover Team JJW Arkitekter deltager et studenterhold fra Lunds Tekniska Högskola, Radar Arkitekter og Nyréns Arkitekter.

Læs mere om Amiralsstaden på Malmö Stads hjemmeside.

eller på BYGNET

Der er endelig aflevering i starten af april, hvorefter Malmø Stad og de andre opdragsgivere tager stilling til det videre forløb.

13/03/17

Henter Billede