JJW PÅ BYENS EJENDOM KONFERENCE

Torsdag d. 10. september afholder Byens Ejendom konferencen ”Byrum – udvikling, projekter og idéer”.

Susanne Renée Grunkin, faglig leder af JJW Landskab og formand for Danske Landskabsarkitekter, holder oplæg under overskriften ”Byens hverdagsrum og hverdagslandskaber”.

BAGGRUND
Byens Ejendom beskriver baggrunden for konferencen:

”En ejendoms investeringsværdi opstår ved, at ejendommen kan bibringe dens ejer en løbende lejeindtægt. Dette forudsætter, at ejendommen har lejertække, hvilket først og fremmest er afhængig af beliggenhed og omgivelser; med andre ord byrummet. Mens en ejendoms beliggenhed næppe kan ændres, kan omgivelserne i høj grad påvirkes (…) Byrummets betydning for ejendommens værdi er derfor vigtig. Det nære byrum er det første man oplever, når man forlader sin bolig, og det danner grænseflade mellem det offentlige og det private liv. Nabobygninger, gader, torve og parker er derfor vigtige elementer, når beslutning om investering i nybyggeri eller køb af ejendomme skal foretages”.

 

‘BYRUM’ ER TIL FOR OS ALLE
Susanne Renée Grunkin forklarer, hvordan byens rum er til for os alle: ”I byens rum udspiller hverdagslivet sig og byrummene spiller derfor også en rolle i forhold til at kunne udvikle adfærden i byen i en positiv retning. Byrummet er samtidig stedet, hvor demokratiet får næring – vi blander os med hinanden og lærer at omgås folk, vi måske ikke umiddelbart har meget tilfælles med – og vi kan holde os orienteret om, hvad der sker lige nu og her.

At byrum så også kan være med til at øge et områdes attraktivitet er en win win situation. Det handler om at tænke i synergi. Eksempelvis bliver et bolignært udeareal både et nyt mødested for beboerne, samtidig med at man med en LAR-indsats også klimasikrer bebyggelsen. Ved at aktivere en skoles tagarealer og åbne dem for borgerne, skaber man et nyt mødested i kvarteret. Det er disse flere-i-en løsninger, der fascinerer mig og danner et af udgangspunkterne for JJW Arkitekters tilgang til udvikling af byrum”.

SE PROGRAMMET FOR ”BYRUM – UDVIKLING, PROJEKTER OG IDÈER”

Illustration: Grøn Kloak i Glostrup / Foto: Laura Græsdal Maajen

 

07/09/15

Tilknyttet Grøn kloak

Henter Billede