JJW PÅ SLOTSKREDSMØDE

Ultimo september holdt JJW Arkitekters Sara Ettrup oplæg på Frederiksberg Kommunes Slotskredsmøde. Under overskriften ”Hvad er god Arkitektur?” delte hun ud af sine betragtninger om kvaliteten i det byggede miljø.

ATMOSFÆRE IFØLGE PETER ZUMPTOR
Udgangspunktet var den schweiziske arkitekt Peter Zumptors bog ”Atmosfære”, hvor han fremhæver at elementer som stemning, husets krop, materialernes sammensætning, lyd, lys, temperatur, hvordan bygningen forholder sig det omkringliggende, bevægelse, forholdet mellem ude og inde, intimitet, forholdet mellem store og små rum og æstetik, sammen skaber et kvalitetsbyggeri.

Med dette som klangbund gennemgik Sara Ettrup efterfølgende en række national og internationale eksempler på vellykket – men også mindre vellykket – arkitektur på henholdsvis Bebyggelses-, Byrums- og Bygningsniveau.

Derefter rettede hun blikket mod Frederiksberg Kommune, der både var arrangør af Slotskredsmødet og ligeledes er hjemkommune for JJW Arkitekter:

Frederiksberg er en sammensat størrelse. Frederiksberg har alt i sig. Storbyen, villabyen, forstaden, industrien, det storslåede, det kedelige, det fine, det ordinære og det særlige.

 

Hvorefter hun blandt andet fremhævede Frederiksberg Allé, ankomstpladsen til Frederiksberg Have og Kilen på CBS Campus som vellykkede eksempler på kvalitetsarkitektur på Frederiksberg.

FORSTÅELSE AF ARKITEKTONISK KVALITET GAVNER ALLE
Sara Ettrup afsluttede sit oplæg med en hensigtserklæring

Der ligger en vigtig opgave i, at det ikke kun er fagfolk der kan sætte ord på hvorfor og hvornår der er tale om god arkitektur. Det kræver at vi er flere der er ambassadører for den merværdi kvalitet og god arkitektur skaber, så vi kan prioritere rigtig når vi skal planlægge, tegne og bygge vores fælles byer, byrum og bygninger for os selv og for eftertiden i den skov af udfordringer byggeriets mange faktorer har.

 

SLOTSKREDSMØDER
Frederiksberg Kommune har afholdt Slotskredsmøder siden 2008. Formålet er, at give kommunen sparring, nye idéer og ekstern forankring i forbindelse med arbejdet med at styrke og synliggøre Frederiksberg. Slotskredsmøderne er derfor en platform for kommunens afdelinger til at få en ekstern vinkel på deres opgaver – i stil med borgermøder og høringer.

 

05/10/16

Henter Billede