JJW SØGER LANDSKABSARKITEKTER

JJW SØGER LANDSKABSARKITEKTER

Vi søger to dygtige landskabsarkitekter med skitserings- og projekterings erfaring til at indgå i vores team af landskabsarkitekter på tegnestuen.

 

ERFAREN LANDSKABSARKITEKT

Erfaren landskabsarkitekt, med minimum 10 års projekteringserfaring

Vi søger en erfaren, robust, og fagligt engageret landskabsarkitekt med en bred profil, der kan fastholde ideerne i vores projekter, og varetage og styre landskabsprojekter fra skitsering til udbudsmateriale og fagtilsyn i udførelsesfasen. Vi forventer, at du selvstændigt kan gennemføre et landskabsprojekt, og varetage dialog med myndigheder, bygherrer og entreprenører.

Vi søger samtidig en udadvendt og erfaren person med overskud, der går foran og kan agere mentor for yngre kræfter i teamet. Du formår at sparre, vejlede og videndele til gavn for teamet og hele tegnestuen. Du ønsker at bidrage til, at forankre landskabsarkitektrådgivning som fast fagdisciplin hos JJW Arkitekter, og det er en fordel hvis du har næse for opsøgende salg og kunderelationer.

Bæredygtighed, klimatilpasning og certificeringer er nøglebegreber i tegnestuens grønne profil, hvorfor kompetencer indenfor dette område også prioriteres højt.

Kompetencer og særligt kendskab indenfor en eller flere af tegnestuens øvrige kerneområder være en fordel. Vores arbejde med landskab knytter sig især til tegnestuens øvrige opgaver, der falder indenfor områderne: boligbyggeri, boligbebyggelser/renoveringer i den almene boligsektor, børneinstitutioner og skoler, samt plejeboliger- og erhvervsbyggeri.

Ansøgningsfrist den 11. februar 2022 – samtaler afholdes løbende.

Læs mere om stillingen og upload din ansøgning i vores ansøgningssystem her.

 

PROJEKTERENDE LANDSKABSARKITEKT

Visionær landskabsarkitekt med minimum 5 års erfaring indenfor skitsering og projektering

Vi søger en dygtig og engageret landskabsarkitekt, som kan fastholde ideerne i vores projekter, og varetage landskabsprojekteringen fra skitsering til udbudsmateriale og gerne fagtilsyn i udførelsesfasen.

Bæredygtighed, klimatilpasning og certificeringer er nøglebegreber i tegnestuens grønne profil, hvorfor kompetencer indenfor dette område også prioriteres højt.

Vores arbejde med landskab knytter sig især til tegnestuens øvrige opgaver, der falder indenfor områderne: boligbyggeri, boligbebyggelser/renoveringer i den almene boligsektor, børneinstitutioner og skoler, samt plejeboliger- og erhvervsbyggeri.

Ansøgningsfrist den 11. februar 2022 – samtaler afholdes løbende.

Læs mere om stillingen og upload din ansøgning i vores ansøgningssystem her.

 

For spørgsmål vedrørende de to stillinger kontakt partner Lars Andersen,  21698969

13/01/22

Henter Billede