JJW SØSÆTTER NYT FORSKNINGSPROJEKT

JJW Arkitekter og Institut for Bygningskunst, By og Landskab ved Kunstakademiets Arkitektskole (KADK) går nu sammen om et nyt forskningsprojekt, der skal styrke de mange renoveringsprojekter. Camilla Hedegaard Møller, arkitekt og Ph.d., er ansat som ErhvervsPostdoc, og forskningsprojektet har titlen ”Vidensbasering af arkitektfaglig rådgivning i de tidlige faser af udviklingen af almene boligområder”. Projektet er økonomisk støttet af Innovationsfonden, og  Camilla Hedegaard Møller fremhæver, at forskningsprojektet har et stort samfundsmæssigt potentiale på grund af den almene sektors størrelse.

En af de grundlæggende hypoteser i mit forskningsprojekt er, at arkitekter kan bidrage med mere værdi, hvis de har en endnu bedre viden om bygherrernes og beboernes ønsker, behov og konkrete udfordringer. Det glæder jeg mig meget til at belyse. Jeg ser frem til at udvikle ny viden, der både har et kommercielt og ikke mindst et generelt samfundsmæssigt sigte, der sikrer en bæredygtig helhedstænkning i udviklingen af Danmarks almene boligområder.

 

BYGGER VIDERE PÅ EKSISTERENDE KOMPETENCER
Nybyggeri og renovering af almene boliger er et af JJW Arkitekters største forretningsområder og aktuelt er tegnestuen totalrådgiver på en række store renoveringsprojekter blandt andet Stadionkvarteret i Glostrup, Søndermarken på Frederiksberg og har netop vundet renovering af Bellahøj. Udover Camilla Hedegaard Møllers erhvervsforskningsprojekt har JJW Arkitekter to igangværende forskningsprojekter om henholdsvis værdibaseret udvikling af almene boliger og integreret bæredygtigt design.

LÆS MERE PÅ KADK

ERHVERVSFORSKNING STYRKER ARKITEKTUDDANNELSEN
Katrine Lotz, institutleder på Bygningskunst, By & Landskab, mener, at erhvervsforskerordningen er en fremragende ordning, der giver Arkitektskolen mulighed for at udvikle og udveksle forskningsbaseret viden med ambitiøse arkitektvirksomheder.

Blandt andet i kraft af Camillas projekt kan vi udvikle undervisning, der på én gang er både praksisbaseret og forskningsbaseret, og samtidig tager udgangspunkt i fagets aktuelle udfordringer.


FAKTA
”Videnbasering af arkitektfaglig rådgivning i de tidlige faser af udviklingen af almene boligområder” er forankret på Institut for Bygningskunst, By og Landskab på KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) og hos JJW Arkitekter, hvor det bliver forankret i BY & BOLIG og Udviklingsafdelingen. Projektet har opnået støtte hos Innovationsfonden.

KORT OM CAMILLA HEDEGAARD MØLLER
Camilla Hedegaard Møller fik en Ph.d.-grad i 2017 og er oprindelig uddannet arkitekt fra KADK i 2001. Camilla har en solid praktisk og akademisk baggrund som dels tidligere afdelingsleder hos Schønherr og som underviser på KADK gennem mange år.

Foto: JJW Arkitekter / Laura Græsdal Maajen

31/08/17

Henter Billede