JJW VÆRKSTEDET FÅR DGNB-GULD

JJW Værkstedet er navnet på JJW Arkitekters kontorfællesskab. Bygningen er designet og indrettet af JJW Arkitekter i 2007 for at fremme den værksteds- og samarbejdskultur, der kendetegner arkitektvirksomhedens virke. JJW Værkstedet er et af de projekter, der deltog i pilotfasen for den nye DGNB-certificeringsordning for eksisterende bygninger og er nu blandt Danmarks første eksisterende kontorbyggerier, der bliver DGNB-certificeret. Med et samlet resultat på 71,1% opnår JJW Værkstedet en guld DGNB-certificering.


DGNB-CERTIFICERING SOM DEL AF BÆREDYGTIGHEDSTRATEGI
Jørn Kiesslinger er DGNB-auditor og daværende faglig leder af bæredygtighed hos JJW Arkitekter. Han ser DGNB-certificeringen som et bevidst næste skridt i tegnestuens bæredygtighedsstrategi og helhedsorienterede tilgang

Bæredygtighed forudsætter, at vi tænker helhedsorienteret i vores løsninger. Her er DGNB den bedste fællesplatform, vi har i byggebranchen at arbejde ud fra. Den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed skal afspejles af vores byggerier i et velafbalanceret forhold og det er et centralt bedømmelseskriterium i DGNB. JJW Værkstedet er vores daglige arbejdsplads og er, for os som arkitekter, en af de bedste referencer, som vi har til vores arbejde. Forskning viser, at vores fysiske rammer og bygningernes indeklima har en afgørende betydning for både vores velvære og kvaliteten af vores arbejde.


BEHOV FOR FOKUS PÅ EKSISTERENDE BYGNINGER
Bygninger udgør ca. 35% af Danmarks samlede energiforbrug. Samfundsmæssigt opnår man ikke en mærkbar energireduktion ved at opføre nye energieffektive bygninger. Den helt store gevinst kommer ved at fokusere på den eksisterende bygningsmasse. Derudover performer mange nybyggerier i brug anderledes, end de er beregnet til. Det er en stor udfordring, og bygninger i brug giver os et korrekt billede af, hvordan bygninger fungerer og bliver brugt i virkeligheden. Derfor mener JJW Arkitekter, at det giver god mening med en DGNB-certificeringsordning for eksisterende kontorbyggerier.

Hos Green Building Council er vi rigtig glade for, at bygherrer og rådgivere har taget så godt imod de nye DGNB kriterier for eksisterende kontorbygninger. JJW Arkitekternes tegnestue er et projekt ud af i alt 10, der er tilmeldt pilotfasen, som forventes afsluttet i december 2016. JJW Arkitekter er et godt eksempel på den gode pionerånd, der er behov for, når nye kriterier skal afprøves og tilpasses. Det er også inspirerende, at en tegnestue vælger at ”afprøve medicinen selv” inden den anbefales til andre

 

fortæller Mette Qvist, direktør hos Building Green Council Denmark, der certificerer bæredygtigt byggeri og uddanner konsulenter og auditorer i DGNB- certificeringsstandarden.

Læs mere på Green Building Council Denmarks hjemmeside.

ERFARINGER BRUGES I KOMMENDE PROJEKTER

Ole Hornbek er partner og leder af By og Bolig hos JJW Arkitekter og glæder sig over at have opnået DGNB-guld, men arbejdet stopper ikke her

Vi glæder os naturligvis over, at vi har opnået en guldcertificering, og ser det som en anerkendelse af de bæredygtige kvaliteter, JJW Værkstedet besidder. Nu overdrager vi certificeringen til JJW Ejendom, som ejer vores bygning, og undersøger hvilken værdi certificeringen giver bygningsejeren. Jeg er overbevist om, at certificeringsordningen fremhæver en lang række værdiskabende elementer, som kan bruges af hele ejendomsmarkedet

12/10/16

Henter Billede