JJW vinder Søborg Skole

AMBITIØSE VISIONER FOR FREMTIDENS LÆRINGSMILJØ REALISERES NU I SØBORG

Gladsaxe Kommune har indgået kontrakt med det vinderteam, som over de næste fem år skal føre kommunens ambitiøse planer for fremtidens læringsmiljø på Søborg Skole ud i livet. Det blev et erfarent hold bestående af JJW Arkitekter, Keingart, Sinuz rådgivende ingeniører og Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører, der skal stå for den omfattende modernisering, renovering og udbygning, som skal skabe nye rummelige rammer for læring og nye sammenhænge på tværs af årgange og funktioner på skolen.

Der er afsat 180 mio. kr. til projektet, der udvider den eksisterende skole til tre spor fordelt på ca.11.500 m2.

PLADS TIL LÆRING

Hos JJW Arkitekter og resten af vinderholdet glæder man sig over at få lov til at udvikle rammerne for fremtidens læringsmiljø på Søborg Skole. Partner og Kreativ direktør Katja Viltoft udtaler:

 

Søborg Skole er bygget i en anden tid – eller rettere i mange tider, hvor skolens forskellige bygninger hver især er bygget ud fra den tids ideer om, hvordan læring skal udfolde sig. Det er godt byggeri, men det understøtter ikke moderne krav til faciliteter og læringsmiljø. Derfor glæder vi os over, at Gladsaxe Kommune har valgt at prioritere børnenes læringsmiljø højt og benytte denne sporudvidelse til at løfte hele skolens læringsmiljø. Vi vil bruge al vores erfaring til at skabe en ny sammenhængende skole med plads til alle typer af læring – både fagligt og socialt.

 

SAMMENHÆNG MED BYEN OG KVARTERET

Også sammenhængen til lokalmiljøet vil blive prioriteret højt i udviklingen af Søborg Skole. Katja Viltoft fortæller:

 

Søborg Skole er et vigtigt pejlemærke i bydelen, både for de mange børn og forældre, der kommer på skolen, men også for byens andre borgere. Vi åbner derfor skolen op mod byen – både fysisk og mentalt, så skolens indre liv bliver synligt og forbindelsen mellem skolen og byen forstærket. På den måde kommer skolen til at bidrage til byens liv i stedet for at lukke sig om sig selv. Det mener vi er godt for både skole og by.

 

BÆREDYGTIGHED

Gladsaxe kommune har bæredygtighed højt prioriteret, hvilket også gør sig gældende for omdannelsen af Søborg Skole. Katja Viltoft:

 

De røde murede skolebygninger fra forskellige epoker er en del af Søborgs DNA og det skal de fortsat være. Med en kombination af diskret renovering og markant transformation af de eksisterende bygninger, suppleret med nybyggeri i træ skabes en ny sammenhængende og moderne skole med så lille CO2 aftryk som muligt. Byggeriet bliver et bæredygtighedslaboratorium for kommunen og for skolens elever, der helt tæt på kan lære om, hvordan man bygger bæredygtigt.

 

Den nye Søborg Skole forventes at stå klar til brug sommer 2025.

FAKTA

Projektet gælder totalrådgivning i forbindelse med modernisering, renovering og udbygning af Søborg Skole. Gladsaxe Kommune er bygherre. Projektet er budgetteret til ca. 180 mio. kr. JJW Arkitekter er valgt som totalrådgiver med Keingart, Sinuz rådgivende ingeniører og Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører som underrådgivere.

07/10/20

Henter Billede