Katja Viltoft i Byrumsmonitor

JJW partner og  formand for Danskeark, Katja Viltoft blander sig i sexismedebatten i branchen. I debatindlægget peger Katja på den skæve fordeling der er mellem kønnene i partnerlaget:

“Jeg undrer mig over – Danske Arkitektvirksomheder undrer sig over – hvordan det kan være, at en branche, hvor der næsten uddannes lige mange mænd og kvinder, har så få kvindelige partnere. Hvorfor får man i rekrutteringen af den næste generation af partnere så sjældent øje på en kvindelig arkitekt?

Det vil vi gerne gøre noget ved, og derfor har vi også i bestyrelsen i Danske Arkitektvirksomheder besluttet at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra bestyrelsen med flere, som i løbet af de næste måneder sætter fokus på emnet, får afdækket fakta, undersøgt hvilke tanker virksomhederne gør sig og forhåbentlig identificerer initiativer, der kan skabe en bedre kønsbalance.”

Læs debatindlægget her

14/01/22

Henter Billede