KATRINEDALS SKOLE SOM ÅRETS SKOLEBYGGERI?

Katrinedals Skole er et af de fem nominerede projekter til Årets skolebyggeri. Vinderen kåres på Nohrcons Konference om Byggeri af fremtidens skole og læringsrum den 4. oktober 2017.

AFGIV DIN STEMME
De øvrige finalister er Langenæs Børneby – Aarhus, FlowFactory (VUC) – Haderslev, Copenhagen International School Nordhavn – København og Spurvelundskolen – Odense

Konkurrencen er benhård, så vi har brug for din stemme, som du kan afgive via dette link

Stem på Årets Skolebyggeri

Deadline for afgivelse af stemmer er fredag d. 29. september klokken 12.

BÆREDYGTIGT SKOLEEBYGGERI
Katrinedals Skole er udvidet og renoveret som en socialt bæredygtig skole, der understøtter elevernes læring og sociale udvikling. Samtidig inviterer skolen med den nye indretning og fokus på tilgængelighed til grønne udearealer områdets beboere ind på området efter skoletid. På den måde bliver det muligt at bruge skolens mange kvadratmeter optimalt. Som totalrådgiver har JJW Arkitekter fokuseret på at skabe en skole, der tilgodeser elevernes behov og skolens undervisningsform. De enkelte rum er tilpasset elevernes alder og forskellige læringssituationer. Tilpasningen til elevernes forskellige alderstrin, behov og evner går igen i indretningen af skolens undervisningslokaler, hvor der er arbejdet med variation og fleksibilitet bl.a. med multifunktionelle møbler, der kan tilpasses efter behov. Desuden er der både etableret plug ’n play-områder og et naturvidenskabeligt science-center. Ud fra en totaløkonomisk tilgang er der valgt løsninger, der sikrer, at skolen tåler at blive brugt, hvorved man minimerer udgifter til drift og vedligehold.

SKOLEEKSEMPEL PÅ DEN CIRKULÆRE ØKONOMI
Katrinedals Skole er et bæredygtigt foregangsprojekt, idet man genanvender tegl fra Bispebjerg Hospital til de nye bygninger og verdens første Cradle 2 Cradle certificerede cementfri kalkmørtel fra KALK binder det hele sammen. Katrinedals Skolen er således et skoleeksempel på den cirkulære økonomi.

INSPIRERENDE RAMMER
Dommerkomiteen motiverer blandt andet indstillingen af Katrinedals Skole med

Beskrivelse og billeder giver indtryk af en fremsynet og arkitektonisk overbevisende løsning på skolens udvidelse og ombygning. Der er i usædvanlig grad valgt bæredygtige materialer og løsninger, miljøet virker lyst, smukt og rart. Alt i alt børnevenlige og inspirerende rammer om et skole- og fritidsliv.

 

Foto: Torben Eskerod

19/09/17

Henter Billede