kom og hør ole i arkitektforeningen

D.2 september inviterer arkitektforeningen til at blive morgenklog på helhedsorienteret renovering. Ole Hornbek fra JJW er en af foredragsholderne  – se mere her
Optimering af den eksisterende bygningsmasse, herunder renovering og energirenovering, udgør en stadig større andel af byggebranchens aktivitet. Dette skyldes dels, at en stor andel af den eksisterende bygningsmasse står over for at skulle renoveres i nærmeste år og dels ønsket om at reducere energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse.
Der er i den senere tid er lanceret flere initiativer med fokus på renoveringsområdet. Blandt andet Renovering på Dagsordenen, Tænketank om Bygningsrenovering og ikke mindst Regeringens strategi for energirenovering.
For at sikre at renovering af den eksisterende bygningsmasse leder til en bedre bolig for boligejerne, og i mange tilfælde gøre renoveringsaktiviteterne mere rentable, er det vigtigt, at der anvendes en helhedsorienteret tilgang til renoveringen. En helhedsorienteret tilgang vil samtidig også sikre, at der tages hensyn til arkitektur, energiforbrug, komfort, indeklima og tilgængelighed på samme tid.

Program:
Kaffe og croissant
Indledning og velkomst: Natalie Mossin, Arkitektoreningen / Christian Lerche, DanskeArk
Peter Andreas Sattrup, Arkitekt MAA, Danmarks Tekniske Universitet – Dagslys som en del af den helhedsorienterede renovering
Ole Hornbek, Arkitekt MAA, JJW Arkitekter – Helhedsorienteret renovering med fokus på
bygningers levetid og anvendelighed
Repræsentant fra arkitektskolen– Helhedsorienteret renovering og arkitektonisk kvalitet
Birgitte Friis Dela Stang, Alectia – Helhedsorienteret energirenovering med aktiv bruger-
inddragelse
Ordstyrer: Natalie Mossin / Christian Lerche

22/08/13

Henter Billede