TIDSSVARENDE BOLIGER PÅ KELLERSVEJ

JJW Arkitekter er sammen med MOE rådgivende ingeniører og Schul Landskab udvalgt til projektkonkurrencen ”Tidssvarende boliger på Kellersvej”. Konkurrencen inkluderer nybyggeri af 78 almene plejeboliger, etablering af 18-20 kommunale botræningsboliger i eksisterende boligbygninger, samt indretning af en række eksisterende bygninger til nye formål. Derudover indeholder konkurrencen en landskabelig bearbejdning af området med henblik på – i endnu højere grad – at aktivere udearealerne og skabe en helhed for tilbuddet på Kellersvej.

KELLERSVEJ
I dag fungerer området på Kellersvej som institution med boliger og aktivitetstilbud for psykisk og fysisk handicappede. Det samlede grundareal er ca. 72 000 m² og den eksisterende bebyggelse har et bruttoetageareal på cirka 14 500 m² fordelt på 22 bygninger, der huser boliger, administration/servicearealer og forskellige former for dagtilbud og beskæftigelsestilbud m.v. Samlet set omfatter projektkonkurrencen nybyggeri af ca. 5.300 m² og ombygning af ca. 4.300 m².

Læs mere om visionen for Kellersvej på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Målet med projektkonkurrencen er at udvikle forslag til et nyt boligbyggeri, etablering af nye funktioner i de eksisterende, bevarings­værdige bygninger, samt få afklaret hvordan kommunens værdier og visioner for området kan udmøntes i en helhedsplan.

JJW OG BOLIGER TIL BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV
JJW Arkitekter, MOE og Schul Landskab har mange års erfaringer med byggeri til mennesker med særlige behov, bæredygtighed, alment boligbyggeri, helhedsplaner og tilgængelighed til grønne områder. JJWs opgaveportefølje inden for almene- og plejeboliger er omfattede og varieret. Vi har mere end tre årtiers erfaring indenfor området og har gennemført mere end 25 specialbyggerier. Dette har givet os forståelse af de krav og udfordringer, der ligger i at bygge til mennesker med behov for tryghed, pleje og omsorg. Vi tager altid udgangspunktet i mennesket – det være sig beboere, ansatte og pårørende.

Aktuelt er vi sammen med Balslev rådgivende ingeniører og Force 4 Architects i gang med projekteringen af første fase af botilbuddet for borgere med særlig behov i Ebberød.

Gladsaxe Kommune ønsker bæredygtighed i det fremtidige byggeri. Derfor skal konkurrenceforslaget og det efterfølgende projekt være DGNB-egnet. Hos JJW har vi en række DGNB-certificerede medarbejdere, der sikrer, at bæredygtighed er en integreret del af vores alle vores projekter.

Det endelige byggeri forventes færdiggjort i 2020.

 

 

28/01/15

Henter Billede