Lars B. Lindeberg 50 år

ARKITEKTUR FOR MENNESKER

Lars B. Lindeberg, arkitekt MAA, er partner og medindehaver hos JJW ARKITEKTER. Han tog afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1994 og har siden dengang arbejdet på en række af landets mest anerkendte tegnestuer som Henning Larsen Architects og Dorthe Mandrup Arkitekter. I 2008 blev han partner hos JJW ARKITEKTER og har siden 2009 ligeledes været leder af afdelingen for Læring og Kultur. De seneste år har Skolen i Sydhavnen, Københavns Kommunes maritime og naturvidenskabelige profil­skole, været et af hans fokusområder. Lars B. Lindeberg er en ildsjæl, der brænder for sit fag – fredag d. 3. oktober fylder han 50 år.

Lars B. Lindeberg laver arkitektur for mennesker. Han mener, at en af arkitekternes væsentligste opgaver er at sætte sig godt ind i brugernes behov og være pragmatiske – men som arkitekt skal man derudover også have en holdning og yde kvalificeret modstand. Kun på den måde er det muligt at skabe robuste og fleksible skoler og andre typer byggerier.

I Skolen i Sydhavnen kommer den menneskelige dimension til udtryk ved at fokusere på børnenes og de ansattes oplevelser af skolen. Hvordan udvikler man en skole, hvor arkitekturen skaber overraskelser, alternative kig og nye oplevelser i takt med, at man bevæger sig rundt? Hvilken betydning har materialevalget for elevernes taktile oplevelse? Hvordan bidrager skolens overordnede arkitektoniske udformning til læringsprocesserne? Hvordan fører man byen ind i skolen og skolen ud i byen? Det er blot nogle af de spørgsmål, han har stillet sig selv under udviklingsprocessen.

”Det sociale rum” er et centralt begreb i hans tilgang til undervisningsbyggerier og dækker over en forståelse af skolen som et møde mellem læring og social udvikling. Det sociale rum spænder over de store fællesskaber, det personlige møde og alt derimellem. Vi lærer alle forskelligt, og derfor skal der på en inkluderende skole både være plads til det store fællesmøde, fællesarrangementet for årgangen, klasseundervisningen, gruppearbejdet og den brainstorm, der finder sted i vindueskarmen blandt to klassekammerater.

At forstå og iscenesætte sammenspillet mellem læring, det sociale og de fysiske rammer kræver en nysgerrighed og vilje til at lære nyt. I dag skal arkitekter have forståelse for den facetterede virkelighed, deres fag agerer i – dette uanset om det handler om klassiske arkitektur­discipliner, økonomi, jura, læringsprocesser eller brugerinddragelsesprocesser. Lars B. Lindeberg omfavner tværfagligheden og tror på, at den bidrager positivt til fagets udvikling og de færdige projekter.

Lars B. Lindeberg dyrker sammenhængen mellem idéen og det udførte. Han nyder at iagttage de idéer, han udvikler sammen med sit team, materialisere sig i en vekselvirkning mellem detaljen og helheden. Han raffinerer idéen gennem hele udviklingsprocessen, efterhånden som han får fat i materien og besøger byggepladsen.

Som familiemenneske prioriterer han samværet med sine to børn, Asta på 8 og Albert på 12, højt. Havet indtager en særlig plads i hans hjerte, og derfor har han bosat sig på Margretheholm med vandet som nabo. Derudover er han en ihærdig kitesurfer, mens der i middelhavet ligger en sejlbåd, som bruges hyppigt i ferierne – måske er det udtryk et for skæbnen, at netop havet bliver et ekstra undervisningsrum i Skolen i Sydhavnen, når den åbner i 2015?

02/10/14

Henter Billede